TWOJE PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

L’ORÉAL ODPOWIADA

W ramach swojej misji – oferowania najlepszych innowacji kosmetycznych – L’Oréal zobowiązuje się wobec konsumentów, partnerów biznesowych, pracowników i innych podmiotów do udzielania odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące firmy i jej polityki.

Celem strony L’Oréal jest prezentowanie w przystępny sposób dokładnych informacji w formie odpowiedzi na pytania dotyczące L’Oréal.

 

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I SKŁADNIKÓW

W L’Oréal wiemy, że konsumenci wybierają nasze produkty, bo mają do nas zaufanie. Wierzą, że zostały one dobrze przebadane i są całkowicie bezpieczne. Nie zamierzamy stracić tego zaufania, dlatego wszystkie składniki i kosmetyki poddajemy rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa przed wprowadzaniem ich na rynek. Jednak to nie wszystko, co robimy na rzecz bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów. Grupa L’Oréal stworzyła również wyjątkową platformę strategii przewidywania, dzięki której możemy identyfikować nowe składniki i innowacje, aby nieustannie zwiększać bezpieczeństwo i efektywność działania naszych produktów. Co więcej, wsłuchujemy się w potrzeby naszych konsumentów i współpracowników, aby nie tylko lepiej je zrozumieć, lecz także by zmniejszać ilość niektórych składników lub całkowicie eliminować je z naszych produktów.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że nasi konsumenci chcą mieć jeszcze większy dostęp do informacji o naszych produktach, aby stosować je z pełnym poczuciem bezpieczeństwa. Stworzyliśmy tę stronę, by wyjaśnić sposoby oceny bezpieczeństwa produktów Grupy L’Oréal dla ludzi i środowiska naturalnego oraz udzielać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat naszych produktów i składników, które wykorzystujemy przy ich produkcji.

 

JAK OCENIAMY BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH PRODUKTÓW

Nigdy nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. To nasze najważniejsze zobowiązanie wobec profesjonalistów z dziedziny pielęgnacji urody oraz konsumentów. Nasz międzynarodowy zespół ekspertów, toksykologów i lekarzy, stosuje najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, jakie istnieją w naszej branży. To podejście stosujemy na czterech etapach cyklu życia produktu: od chwili jego projektowania do momentu wprowadzenia na rynek.

1. Dogłębna wiedza o surowcach: szczegółowa wiedza na temat każdego surowca i substancji wchodzących w skład produktu to pierwszy krok przy ocenie jego bezpieczeństwa. Cel? Dokładnie poznać skład chemiczny surowców i ich jakość, a także prawdopodobieństwo występowania w nich pierwiastków śladowych. Wierzymy, że pełna wiedza o surowcu umożliwia dokonanie kompleksowego podsumowania dostępnych danych naukowych i toksykologicznych (profesjonalne systemy in silico, zintegrowane strategie testów in vitro, zasoby danych, które monitorują bezpieczeństwo toksykologiczne, kliniczne i kosmetyczne) dla każdej substancji lub mieszaniny. Tworzymy w ten sposób mapę ryzyka związanego z każdym surowcem. A analiza ta daje nam możliwości określania dawki, która nie wywołuje działań niepożądanych.

2. Ocena ryzyka w odniesieniu do surowców to jeden z najważniejszych etapów oceny bezpieczeństwa danego surowca. Polega on na określeniu zagrożeń powodowanych przez dany surowiec czy substancję za pomocą kluczowych parametrów, co umożliwia ich bezpieczne zastosowanie w produkcie końcowym. Te czynniki, związane z ekspozycją na ciało ludzkie, odnoszą się przede wszystkim do kategorii produktu. Produkt może wymagać spłukiwania (np. szampon) lub nie wymagać spłukiwania po użyciu (np. krem do twarzy), może być nakładany na całe ciało (np. mleczko do ciała) lub jego niewielki obszar (np. tusz do rzęs). Podczas oceny ryzyka bierzemy pod uwagę również to, jak często produkt jest stosowany, oraz cechy konsumentów, do których dany produkt jest adresowany (czy są to np. dzieci, osoby ze skórą wrażliwą, czy osoby noszące szkła kontaktowe), co narzuca pewne ograniczenia. Po zakończeniu tego etapu określamy maksymalne stężenie każdego surowca lub substancji w produkcie. Aby stworzyć szeroki margines bezpieczeństwa dla konsumenta, produkt końcowy zawiera dawkę co najmniej 100 razy niższą niż maksymalna dawka niedająca działań niepożądanych.

3. Potwierdzenie bezpieczeństwa produktu: bezpieczeństwo produktu końcowego potwierdzamy w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach jego stosowania, aby wykryć najdrobniejsze ryzyko podrażnień lub poczucie dyskomfortu u przyszłego konsumenta. Dzięki naszemu programowi ekspertyz przeprowadzamy analizę porównawczą każdego nowego produktu z rozległą bazą danych klinicznych. Jeżeli to konieczne, nasze nowe produkty poddajemy testom bezpieczeństwa in vitro oraz próbom klinicznym przeprowadzanym na zdrowych ochotnikach, którzy reprezentują konkretną grupę konsumentów (np. osoby noszące szkła kontaktowe, osoby ze skórą wrażliwą itp.). Badania podlegają zawsze bardzo rygorystycznym ramom metodologicznym i etycznym i są przeprowadzane przez wyspecjalizowane niezależne ośrodki badawcze. Po pozytywnym zakończeniu oceny bezpieczeństwa produktu osoba odpowiedzialna za ten etap tworzy raport bezpieczeństwa produktu i go podpisuje. Raport ten dołączamy do dokumentacji produktu.

4. Kontrolowanie produktów wprowadzonych na rynek: przeprowadzamy ścisłą kontrolę bezpieczeństwa naszych produktów dla konsumentów tuż po wprowadzeniu ich na rynek. W tym celu stworzyliśmy międzynarodową sieć monitorowania bezpieczeństwa kosmetyków, która rejestruje i analizuje działania niepożądane po zastosowaniu naszych produktów, zgłaszanych przez konsumentów i profesjonalistów w dziedzinie pielęgnacji urody. Po dogłębnym przebadaniu potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego z naszymi produktami podejmujemy decyzję o ewentualnym skorygowaniu składu produktu, by zmniejszyć jego działania niepożądane, nawet jeśli są one bardzo łagodne. W ten sposób możemy zagwarantować konsumentom bezpieczeństwo stosowania naszych produktów.

 

OCENA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO NASZYCH PRODUKTÓW

Bezpieczeństwo środowiskowe na różnych etapach cyklu życia produktu jest dla L’Oréal priorytetem. Ochrona środowiska zaczyna się już od dostawy surowców. Zaopatrujemy się w surowce pochodzenia roślinnego (mniej więcej 40 proc. oferty Grupy) zgodnie z międzynarodowymi przepisami ochrony bioróżnorodności, a surowce syntetyczne wytwarzamy zgodnie z zasadami zielonej chemii.

Następnie oceniamy prawdopodobny wpływ produktów na środowisko naturalne po zastosowaniu ich przez konsumentów. Szczególną uwagę przywiązujemy do środowiska wodnego z uwagi na cechy produktów do włosów i mycia ciała stosowanych w łazience. Po myciu lub spłukaniu ciała i włosów produkty są usuwane razem z odpadami gospodarczymi, do pewnego stopnia podlegają rozkładowi w oczyszczalni ścieków, a następnie są odprowadzane do strumyków, jezior, rzek i morza. Od 1993 roku L’Oréal posiada własne laboratorium ekotoksyczności.

Surowce w naszych produktach są wybierane na podstawie kryteriów środowiskowych: szybkości biodegradacji, zdolności do bioakumulacji i ekotoksyczności.

·         Biodegradacja to zdolność związków chemicznych do rozkładu przez drobnoustroje występujące w środowisku naturalnym. Sprawdzamy, czy substancja pozostaje w tym środowisku.

·         Bioakumulacja to zdolność niektórych substancji do gromadzenia się w organizmach żywych lub łańcuchach pokarmowych. Ocena podlega poziom stężenia, który może zagrażać życiu niektórych gatunków.

·         Ekotoksyczność to wpływ surowców i mieszanin na środowisko. Ekotoksyczność ocenia się w laboratoriach na organizmach typowo występujących w danym środowisku naturalnym, zwłaszcza w środowisku wodnym: mikroalgach, bezkręgowcach i narybku.

W 2005 roku zobowiązaliśmy się do tego, by nie nabywać ani nie wytwarzać surowców, które by się cechowały tym, że nie ulegają biodegradacji, podlegają bioakumulacji i są ekotoksyczne. Proces oceny środowiskowej dotyczy naszej pełnej oferty surowców.

Równolegle z tą oceną, przeprowadzamy analizę cyklu życia (LCA) głównych grup produktów. LCA jest to całościowa analiza, uwzględniająca wiele kryteriów i wykonywana na różnych etapach cyklu życia produktu: od dostawy surowca, przez wytwarzanie produktu, a następnie jego dystrybucję, aż do uwolnienia składników produktu do środowiska po jego użyciu przez konsumenta. LCA ocenia ślad środowiskowy, taki jak ślad wodny czy węglowy. LCA umożliwia również określenie obszarów wymagających ulepszenia (np. zmniejszenie ilości wody niezbędnej do spłukiwania szamponu).

W ramach naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu zobowiązaliśmy się podjąć ambitne kroki. Do 2020 roku 100 proc. naszych produktów będzie miało korzystny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Nasze fabryki na całym świecie zobowiązują się jednocześnie zmniejszyć o 60 proc. zużycie wody i energii oraz produkcję odpadów w porównaniu z poziomami z 2005 roku.

 

DYNAMIKA WPROWADZANIA INNOWACJI – ZASADA ANTYCYPACJI

Dynamika, z jaką przeprowadzamy badania i wprowadzamy innowacje, jest fundamentem strategii korporacyjnej Grupy – to jeden z elementów napędzających nasz zrównoważony rozwój. Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Dynamikę innowacji opieramy na portfolio kilku tysięcy surowców, które nieustannie poszerzamy. Każdego roku wprowadzamy nowe surowce, a jednocześnie podejmujemy decyzję o zaprzestaniu stosowania innych. Uważamy, że należy brać pod uwagę obawy społeczne, postrzegać zagrożenia płynące ze stosowania niektórych składników czy ich grup. W sposób naturalny wpisujemy to w proces tworzenia innowacji, aby poprawiać efektywność produktów i ciągle zwiększać ich bezpieczeństwo.

Wiele lat temu wdrożyliśmy globalny monitoring społeczny i naukowy, który pozwala oceniać intensywność występowania i rzeczowość zgłaszanych sygnałów, nawet tych najdrobniejszych, odnoszących się do niektórych składników czy grup składników stosowanych w naszych produktach. Dzięki zastosowaniu zasady antycypacji taka ocena pozwala nam świadomie podejmować decyzję o ograniczeniu występowania danego składnika w naszych produktach lub jego całkowitej eliminacji. Możemy zmniejszyć jego stężenie czy też stosować go tylko w produktach określonej kategorii. Przykładem może być nasza decyzja o zaprzestaniu stosowania ftalanu dietylu czy triklosanu, o zmniejszeniu stężenia stosowanej fenylenodiaminy w produktach do koloryzacji włosów oraz o stosowaniu wyłącznie parabenów o krótkim łańcuchu (etyloparabenu i metyloparabenu), mimo że obowiązujące na świecie przepisy dopuszczają stosowanie nie tylko ich. Wprowadzanie stopniowych zmian do odpowiedzialnego procesu innowacji umożliwia nieustanne zwiększanie jakości, efektywności i bezpieczeństwa naszych produktów.

Podczas wyboru nowych składników korzystamy z opracowanej przez siebie platformy testów wczesnego przewidywania, w których nie wykorzystujemy zwierząt laboratoryjnych. Dzięki temu możemy zidentyfikować reakcje biologiczne, których chcemy uniknąć. Nie wybieramy np. nowych surowców, które mogą współdziałać z receptorami hormonów, a więc substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Platformę tworzą badania in vitro przeprowadzone na receptorach komórkowych, hodowlach komórek, zrekonstruowanym naskórku ludzkim, a nawet na żywych organizmach, takich jak ikra. Stosujemy też testy in silico, bazujące na modelach matematycznych, oraz profesjonalne systemy toksykologiczne. Tak skuteczne badania sprawiają, że podczas dobierania składników czy ich grup oraz przy ocenie ich bezpieczeństwa bierzemy pod uwagę obawy społeczne i ewentualne zagrożenia, takie jak wpływ na gospodarkę hormonalną.

W ramach naszej polityki antycypacji opracowaliśmy strategie w dziedzinie mikrobiologicznej ochrony formuł. Ich celem jest opracowanie nowych składników konserwujących o nienagannym profilu bezpieczeństwa oraz badanie wpływu substancji lub ich elementów śladowych zawartych w naszych produktach na ekosystemy wodne.

W naszą dynamikę innowacji wpisuje się zatem zasada antycypacji i ocena bezpieczeństwa. Dzięki temu nasi konsumenci mogą bez obaw stosować nasze produkty.

 

PYTANIA OD WAS

Poniższe sekcje tej strony opisują sposób, w jaki L’Oréal zazwyczaj ocenia bezpieczeństwo wszystkich swoich składników i produktów, a także wdrożone przez Grupę rozwiązania w kwestii kontroli w odniesieniu do bezpieczeństwa każdego produktu lub składnika.

Dobrze wiemy, że obawy naszych konsumentów są często związane z określonym składnikiem lub typem produktu. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować stanowisko Grupy dotyczące najczęściej zadawanych pytań w kwestii bezpieczeństwa kosmetyków.

 

SUBSTANCJE KONSERWUJĄCE

Czym są substancje konserwujące? Do czego są stosowane?

Substancje konserwujące to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, których głównym zadaniem jest zapobieganie rozkładowi fizykochemicznemu oraz rozwijaniu się drobnoustrojów (bakterii, drożdży i grzybów) w produktach kosmetycznych. Większość substancji konserwujących to substancje syntetyczne, należące do różnych grup chemicznych (fluorowcopochodne, aldehydy, parabeny, etery glikolu, kwasy organiczne). Substancje konserwujące są stosowane na wielką skalę, aby zapobiegać skażeniu drobnoustrojami produktów spożywczych i leków. Są one absolutnie konieczne do zapewnienia ochrony niektórych kategorii produktów kosmetycznych (balsamów, kremów itp.), ponieważ skażenie drobnoustrojami może nastąpić zarówno podczas wytwarzania produktu, jak i podczas jego systematycznego stosowania przez konsumenta. Produkty kosmetyczne mają długi okres życia (od 6 do 24 miesięcy po pierwszym otwarciu), a w przeciwieństwie do łatwo psujących się produktów spożywczych mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Produkt kosmetyczny, który jest słabo chroniony i zostaje skażony, może zagrażać zdrowiu konsumenta.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Choć substancje konserwujące odgrywają ważną rolę w ochronie produktów kosmetycznych, ich korzystne działanie regularnie jest podawane w wątpliwość. Konserwanty oskarża się o wywoływanie alergii i przyczynianie się do powstawania niektórych form raka. Zarzuca się im także działanie zaburzające gospodarkę hormonalną.

Wiele przepisów międzynarodowych ściśle określa i kontroluje liczbę i stężenie substancji konserwujących w produktach kosmetycznych. Najnowsze badania naukowe na temat substancji konserwujących są niezmiennie weryfikowane przez naukowców z międzynarodowych organów ds. zdrowia, którzy regularnie analizują dane dotyczące bezpieczeństwa substancji konserwujących. Stężenia stosowane w produktach kosmetycznych mogą być modyfikowane w taki sposób, aby zapobiegać prawdopodobnym wpływom na zdrowie konsumenta.

Dlaczego ochrona produktów kosmetycznych L’Oréal jest bezpieczna?

Jeżeli nie ma innej możliwości ochrony przeciw drobnoustrojom, w określonych kategoriach produktów kosmetycznych stosujemy bardzo ograniczoną liczbę substancji konserwujących. Substancje konserwujące i ich stężenia są dobierane według ściśle określonych zasad, tak aby produkt poddawany badaniu posiadał właściwy poziom ochrony przed drobnoustrojami. Wszystko dzieje się zgodnie z międzynarodowymi przepisami, zapewniając konsumentowi bezpieczeństwo.

Opracowaliśmy również strategię innowacji w dziedzinie ochrony mikrobiologicznej formuły, która polega na: 1) wytwarzaniu nowych substancji konserwujących, posiadających nieskazitelny profil bezpieczeństwa, oraz 2) rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w kwestii opakowań i nowych formuł, które pozwalają ograniczać skażenie mikrobiologiczne.

Parabeny

Czym są parabeny?

Parabeny to substancje konserwujące o różnorodnym zastosowaniu, których głównym celem jest zapewnienie ochrony artykułów spożywczych, leków i produktów kosmetycznych przed zakażeniem mikrobiologicznym (bakteriami i grzybami). Parabeny stosowane w produktach kosmetycznych są pochodzenia syntetycznego. Naturalne występują w żywności (czerwonych owocach, wanilii, marchwi, cebuli), a także w artykułach spożywczych wytwarzanych z roślin, w niektórych serach, produktach wytwarzanych przez pszczoły (propolisie i mleczku pszczelim) i w organizmie ludzkim.

Dlaczego parabeny są niezbędne w niektórych kosmetykach?

Parabeny pozwalają chronić wiele kategorii produktów kosmetycznych (mleczka, emulsje, kremy). Nawet ich niskie stężenie skutecznie przeciwdziała zakażeniom bakteriami czy grzybami. Są one stabilne termicznie i działają z innymi grupami konserwantów.

Najczęściej stosuje się parabeny metylowe i etylowe (o krótkim łańcuchu), często w połączeniu. Rzadziej natomiast stosuje się parabeny butylowe czy propylowe (o długim łańcuchu).

Jakie jest potencjalne ryzyko stosowania parabenów?

Stosowanie parabenów w produktach kosmetycznych wzbudza kontrowersje już od wielu lat. W związku z tym, że parabeny mogą łączyć się in vitro z receptorami estrogenów, podejrzewa się, iż istnieje prawdopodobieństwo ich wpływu na zdolność reprodukcji. Uważa się, że mogą one również wpływać na powstawanie niektórych nowotworów, np. raka piersi, a więc takich, na których rozwój mają wpływ estrogeny. Powinowactwo parabenów do receptorów estrogenu jest o mniej więcej milion razy mniejsze od estrogenu (estradiol-17ß) w organizmie ludzkim. Do tej pory nie wykazano oficjalnie ich szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie.

Dlaczego produkty L’Oréal zawierające parabeny są bezpieczne?

Naukowcy z międzynarodowych organów ds. zdrowia poddali niedawno ponownej analizie wszystkie dostępne dane toksykologiczne dotyczące czterech parabenów (etylowego, metylowego, propylowego i butylowego), stosowanych w produktach kosmetycznych. Potwierdzili, że odpowiednie stężenie każdego z tych parabenów nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.

Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jest to nasze najważniejsze zobowiązanie wobec profesjonalistów z dziedziny pielęgnacji urody oraz konsumentów. W niektórych kategoriach produktów parabeny stosuje się już od kilkudziesięciu lat, jednak tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony mikrobiologicznej. Produkty takie zawierają głównie etyloparaben i metyloparaben, które mają wyjątkowo pozytywny profil bezpieczeństwa. Stężenia tych parabenów są ściśle określone, tak aby zapewnić właściwy poziom ochrony mikrobiologicznej dla produktu poddawanego badaniu. Odbywa się to zgodnie z międzynarodowymi przepisami, by zapewnić konsumentowi bezpieczeństwo. Opracowaliśmy również strategię innowacji, której zadaniem jest tworzenie specjalnych opakowań i nowych formuł dużo mniej narażonych na skażenie mikrobiologiczne, co wpływa na ograniczenie stosowania substancji konserwujących, w tym parabenów.

Formol/formaldehyd i substancje konserwujące uwalniające formaldehyd

Czym jest formol?

Formol to ciekła substancja organiczna, w stanie gazowym znana jako formaldehyd. Stosowana jest głównie jako środek dezynfekujący, utrwalacz tkanek biologicznych i środek konserwujący w produktach kosmetycznych, zapobiegający rozwojowi drobnoustrojów (bakterii, drożdży i grzybów). Formol ma również właściwości utwardzające.

Stosowanie formaldehydu w produktach kosmetycznych jest ściśle regulowane. Składnik ten jest dopuszczany – w sposób ograniczony – w utwardzaczach do paznokci oraz jako środek konserwujący w niskim stężeniu. Zabronione jest jego stosowanie w produktach kosmetycznych w formie aerozolu lub sprayu. Od pewnego czasu formaldehyd w wysokim stężeniu zaczął być stosowany w formułach produktów do prostowania włosów. Produkty te jednak nie spełniają obowiązujących na świecie przepisów, a stosowanie ich stanowi ryzyko dla konsumentów i fryzjerów, dlatego nie powinny być one wprowadzane na rynek. Produkty te zostały poddane procedurom, podjętym przez różne międzynarodowe organy regulacyjne.

Czy z formaldehydem wiąże się ryzyko?

Wiele międzynarodowych organizacji naukowych uznaje formaldehyd za substancję mającą wpływ na rozwój raka jamy nosowo-gardłowej w wyniku jego wdychania. Wyjaśnia to rygorystyczne obostrzenia związane ze stosowaniem tej substancji w kosmetykach. Formaldehyd w produktach kosmetycznych nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi w normalnych warunkach stosowania.

Czy środki konserwujące uwalniające formaldehyd stanowią ryzyko?

Niektóre środki konserwujące cechują się tym, że uwalniają niewielkie ilości formaldehydu, aby zapewnić ochronę mikrobiologiczną produktom kosmetycznym. Środki konserwujące są poddawane bardzo rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa w produktach kosmetycznych. Ocenę taką przeprowadziły międzynarodowe komitety naukowe i określiły zasady zastosowania środków konserwujących w produktach kosmetycznych. Środki konserwujące uwalniające formaldehyd zostały dopuszczone przepisami, a ich stosowanie nie zagraża zdrowiu konsumentów.

Dlaczego produkty L’Oréal są bezpieczne?

Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jest to nasze najważniejsze zobowiązanie wobec profesjonalistów z dziedziny pielęgnacji urody oraz konsumentów. Choć przepisy zezwalają na stosowanie formaldehydu, już dawno podjęliśmy decyzję, by nie stosować tego składnika w naszych produktach. Stosujemy jednak trzy składniki, które uwalniają niewielkie ilości formaldehydu. W naszych kosmetykach odgrywają one rolę środków konserwujących, a ich stężenie jest niższe niż limity określone w przepisach. Środki konserwujące i ich stężenia są określane rygorystycznie, aby zapewnić właściwy poziom ochrony mikrobiologicznej produktów, oferując jednocześnie bezpieczeństwo i jakość naszych produktów konsumentom.

 

INNE SKŁADNIKI

Sole glinu

Czym są sole glinu (aluminium)? Do czego się je stosuje?

Glin jest pierwiastkiem chemicznym, najpowszechniej występującym w skorupie ziemskiej zaraz po tlenie i krzemie. Sole glinu mają bardzo szerokie zastosowanie – jako adiuwant (nośnik) w szczepionkach, jako koagulant w uzdatnianiu wody. Występują również w lekach zobojętniających nadmiar kwasu solnego w żołądku, żywności i wodzie. Niektóre sole glinu są powszechnie stosowane w produktach kosmetycznych, przede wszystkim w antyperspirantach. Bardzo skutecznie ograniczają pocenie, a jednocześnie pozwalają skórze oddychać. Ałun – minerał, który zwiera sole glinu – od dawna jest znany z właściwości antyperspiracyjnych. Nierozpuszczalne postacie glinu są stosowane również w kolorowych barwnikach pomadek do ust i past do zębów.

Czy istnieje ryzyko związane ze stosowaniem soli glinu w składzie produktów kosmetycznych?

Nieszkodliwość produktów antyperspiracyjnych zawierających sole glinu stale jest podawana w wątpliwość. Uważa się, że sole glinu przyczyniają się do powstania raka piersi czy choroby Alzheimera. Przez ostatnie 10 lat to potencjalne ryzyko oceniało wiele międzynarodowych grup ekspertów (WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, FDA – amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, Amerykańskie Towarzystwo do Walki z Rakiem czy AFSSAPS – Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Medycznych) i każda z nich potwierdziła, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej nie ma podstaw do tego, by twierdzić, iż sole glinu stosowane w kosmetykach są odpowiedzialne za wywoływanie raka piersi czy choroby Alzheimera. Wnioski te są spójne z tym, że sole glinu mają bardzo ograniczoną zdolność przenikania przez skórę.

W 2011 roku agencja AFSSAPS przesłała do Komisji Europejskiej raport zalecający ograniczenie stężenia soli glinu w produktach antyperspiracyjnych. Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów chce poddać ponownej analizie wszystkie dane naukowe, aby raz jeszcze wskazać warunki stosowania glinu w produktach kosmetycznych. Udostępniając wszystkie niezbędne dane, aktywnie uczestniczymy w tych działaniach w ramach naszej europejskiej organizacji branżowej (Cosmetics Europe).

Dlaczego produkty antyperspiracyjne L’Oréal zawierające sole glinu (aluminium) są bezpieczne?

Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Do tej pory nie wykazano związku między stosowaniem soli glinu w produktach antyperspiracyjnych a jakimkolwiek ryzykiem dla zdrowia ludzkiego. Już wielokrotnie udowadniały to międzynarodowe grupy ekspertów. Sole glinu są stosowane w naszych produktach antyperspiracyjnych od wielu lat zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Bezpieczeństwo produktów potwierdzono również podczas zbierania danych w ramach programu kontroli bezpieczeństwa kosmetyków dostępnych na rynku.

Składniki zapachowe

Czym są składniki zapachowe?

Składniki zapachowe wchodzą w skład kompozycji zapachowych. Stanowią podstawę perfum, wód perfumowanych i toaletowych. Stosowane są również w zapachach do pomieszczeń, zapachowych produktach kosmetycznych oraz środkach czystości dla gospodarstw domowych.

Człowiek wykorzystuje zapachy już od czasów starożytnych. A aromaty od zawsze były przedmiotem handlu. Zapachy odgrywają ważną rolę w relacjach społecznych. Mogą również wpływać na dobre samopoczucie. Kompozycje zapachowe stanowią podstawę woni kosmetyków i potęgują zmysłowe doznania podczas ich stosowania.

Składniki zapachowe tworzy wiele substancji pochodzenia naturalnego (róża, jaśmin, lawenda, pomarańcza, bergamotka itp.) lub pochodzenia syntetycznego.

Dlaczego na liście składników widnieje określenie „zapach”, a nie nazwa danej substancji?

Opracowanie kompozycji zapachowej wymaga doświadczenia, a perfumiarze skrupulatnie strzegą receptur wspaniałych zapachów, dzięki którym zyskali sławę. Aby zachować poufność wymaganą do ochrony fachowej wiedzy przemysłu, skład zapachu nie jest wyszczególniony na etykiecie, z wyjątkiem zawartych w zapachu czynników alergennych.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Dermatolodzy wiedzą, że zapachy mogą wywoływać u niektórych konsumentów uczulenie. W 2003 roku Unia Europejska wprowadziła w rozporządzeniach na temat kosmetyków obowiązek wskazywania na liście składników niektórych substancji zamiast wpisywania jedynie określenia „zapach”. W wyniku tego na etykiecie produktu muszą zostać wyszczególnione te z 26 substancji, które są uważane za najbardziej uczulające, ale tylko wtedy, jeżeli ich poziom przewyższa określone stężenie (0,01 proc. dla produktów wymagających spłukiwania i 0,001 proc. dla produktów niewymagających spłukiwania). Klient, który otrzymuje pełniejszą informację, może świadomie wybierać produkt kosmetyczny. Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów przejrzał niedawno wszystkie dane naukowe odnoszące się do alergii wywoływanych składnikami zapachowymi w produktach kosmetycznych i zalecił rozszerzenie listy 26 substancji, które należy podawać na etykiecie. Komisja Europejska ściśle współpracuje z branżą kosmetyczną, aby podczas tworzenia nowych przepisów dotyczących etykietowania w jak najlepszy sposób wykorzystać opinie ekspertów.

Dlaczego produkty L’Oréal są bezpieczne?

W naszym zespole naukowców są pracownicy odpowiedzialni za ocenę bezpieczeństwa składników zapachowych. Nabywane przez nas składniki zapachowe spełniają normy IFRA, międzynarodowej organizacji reprezentującej producentów składników zapachowych, a nasi dostawcy poddają je wstępnym ocenom bezpieczeństwa. Co więcej, składniki muszą spełniać bardzo rygorystyczne wewnętrzne normy, którymi się kieruje osoba oceniająca bezpieczeństwo składników. Kiedy już uzyskamy potwierdzenie, że składnik spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa, przeprowadzamy testy kliniczne, aby ocenić bezpieczeństwo produktu zawierającego składnik zapachowy. Podwójna ocena zarówno przez dostawcę, jak i L’Oréal gwarantuje bezpieczeństwo stosowania naszych produktów.

Gluten

Co to jest gluten? Czy L’Oréal stosuje gluten?

Gluten to mieszanka substancji, zawierająca przede wszystkim białka, występująca w nasionach niektórych zbóż, takich jak pszenica, jęczmień, żyto i owies. Gluten można znaleźć w wielu produktach żywnościowych, zawierających te zboża. Jest stosowany ze względu na właściwości zwiększające lepkość i sprężystość, zwłaszcza podczas pieczenia.

Gluten nie jest dodawany do naszych produktów kosmetycznych. Jednak mimo naszych wysokich wymagań związanych z jakością surowców te pozyskiwane z pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa mogą zawierać śladowe ilości glutenu.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Relatywnie często u ludzi występuje nietolerancja na niektóre frakcje białek glutenu, znana również jako celiakia. Charakteryzuje się rozległymi zaburzeniami w funkcjonowaniu ścian jelita cienkiego, co może zakłócać wchłanianie niektórych niezbędnych składników odżywczych, prowadząc do poważnych niedoborów. Chorobę wywołuje spożywanie produktów żywnościowych pozyskiwanych z żyta, owsa, pszenicy czy jęczmienia. Leczenie wymaga stosowania diety bezglutenowej przez całe życie.

Dlaczego produkty L’Oréal są bezpieczne?

Postanowiliśmy nie włączać glutenu w skład naszych produktów kosmetycznych. Niektóre surowce mogą zawierać śladowe ilości glutenu, przez co jego niewielka ilość pojawia się w pewnych produktach kosmetycznych. Takie śladowe ilości glutenu nie są jednak zagrożeniem dla zdrowia konsumentów, w tym dla osób cierpiących na celiakię. Nawet przypadkowe połknięcie pomadki do ust, która zawiera pozostałości glutenu, nie wywoła działań niepożądanych, bo ilość glutenu jest zbyt mała.

Konsumenci świadomi swojej nietolerancji na gluten słusznie nie sięgają po produkty kosmetyczne zawierające składniki pochodzące ze zbóż, które są źródłem tej substancji. Przed wybraniem produktu kosmetycznego konsumenci mogą z łatwością sprawdzić łacińskie nazwy zbóż widniejących na liście składników (pszenica: Triticum vulgare, jęczmień: Hordeum distichon, owies: Avena sativa, żyto: Secale cereale).

Nanomateriały

Czym są nanomateriały?

Do nanomateriałów zalicza się niektóre materiały pozyskiwane dzięki nowoczesnym nanotechnologiom, a także nanocząsteczki, w tym te pochodzenia naturalnego. Nanomateriały są wytwarzane od dziesięcioleci do różnych celów. Otaczająca nas atmosfera zawiera nanocząsteczki, z których większość (ponad 90 proc.) to naturalne nanocząsteczki minerałów, powstałe w wyniku erozji wiatrowej i erupcji wulkanów. Nie istnieje jedna międzynarodowa definicja nanocząsteczek. Nie ma również ujednoliconej ani ustandaryzowanej metody ich analizy. Nanomateriały stosowane w produktach kosmetycznych określa się w Europie jako nierozpuszczalne lub biotrwałe materiały wytwarzane celowo. Mają co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną wielkości od 1 do 100 nanometrów (1 milion razy mniejsze niż milimetr). Nanomateriały znajdują zastosowanie w sektorze zdrowia, elektroniki, aeronautyki, przemyśle naftowym, a także w branży kosmetycznej.

Dlaczego L’Oréal stosuje nanomateriały w produktach kosmetycznych?

Stosujemy bardzo ograniczoną liczbę nanomateriałów (w tym dwutlenek tytanu, tlenek cynku, węgiel i krzem), jeżeli jest to z korzyścią dla konsumenta. Przykładem może być włączenie do formuły produktów przeciwsłonecznych nanocząsteczki dwutlenku tytanu, co wpływa na lepszą ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Nanocząsteczka dwutlenku tytanu skutecznie chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym. Z kolei nanocząsteczki krzemu sprawiają, że kremy koloryzujące do włosów są gęstsze, dzięki czemu nie spływają do oczu podczas aplikacji.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Coraz powszechniejsze zastosowanie nanomateriałów w różny innowacyjny sposób rodzi wiele obaw zdrowotnych i społecznych. Z uwagi na specyficzne właściwości nanomateriałów (chemiczne i fizyczne) uważa się, że mogą one przenikać przez bariery biologiczne (błony śluzowe, skórę, opony mózgowe, łożysko itd.), rozprzestrzeniać się po organizmie i wywoływać negatywny wpływ na zdrowie.

W skład produktów kosmetycznych wchodzi niewiele nanomateriałów, a te nie są wcale nowe. Stosuje się je już od wielu lat bez żadnych niepożądanych działań na zdrowie człowieka. Wszystkie nanomateriały poddano specyficznym i kompleksowym testom bezpieczeństwa, które wykazały, że profil bezpieczeństwa nano-składników nie różni się zasadniczo od innych form, które nie są nanometryczne. Konkretne dane naukowe wykazują, że nanomateriały nie przenikają znacząco przez skórę. Nanometryczne właściwości tych składników nie stwarzają zatem zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Dlaczego stosowane przez L’Oréal nanomateriały są bezpieczne?

Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Do tej pory nie wykazano związku między kilkoma nanomateriałami włączonymi do składu produktów kosmetycznych a jakimkolwiek ryzykiem dla zdrowia człowieka. Rozporządzenie UE dotyczące produktów kosmetycznych najlepiej odpowiada na obawy społeczne w odniesieniu do stosowania nanomateriałów w kosmetykach. Te rygorystyczne przepisy wymagają, aby Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów poddał ocenie i zatwierdził zastosowanie nanomateriału w kosmetykach. Eksperci wydali już pozytywną opinię dotyczącą dwutlenku tytanu, tlenku cynku i węgla. Nanomateriały wchodzące w skład produktów kosmetycznych poddano specyficznej ocenie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami europejskimi. Wymaga się również, aby nano-składniki były wyraźnie wskazane na liście składników na opakowaniu. Wszystkie nasze produkty rygorystycznie spełniają te przepisy.

Siloksany

Czym są siloksany?

Siloksany to składniki o małej masie cząsteczkowej, często stosowane w różnych gałęziach przemysłu (produkta czyszczących dla gospodarstw domowych, artykułach medycznych, produktach kosmetycznych itp.). Grupę tę tworzą liczne substancje, jak lotne siloksany cykliczne, w tym cyklotetrasiloksan (D4), cyklopentasiloksan (D5) i cykloheksasiloksan (D6).

Surowce te mają rzadkie właściwości fizykochemiczne (brak zapachu lub koloru), co pozwala uzyskać różny efekt kosmetyczny (nietłustą i aksamitną w dotyku formułę, łatwą aplikację produktu na skórę i włosy, szybkie schnięcie produktu). Siloksany D4, D5 i D6 mają również zastosowanie w różnych produktach kosmetycznych (pielęgnacja skóry, makijaż, pielęgnacja włosów).

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Organy europejskie uznały, że siloksan D4 jest substancją chemiczną, która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ponieważ wykazuje szkodliwe działanie na reprodukcję. Międzynarodowe organy regulacyjne (w Kanadzie i Europie) przeprowadziły więc ocenę zagrożenia, jakie stwarza obecność tej substancji w produktach kosmetycznych. Po wielu badaniach potwierdzono, że takie zagrożenie dla konsumenta nie istnieje. Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów dokonuje obecnie przeglądu dokumentacji związanej z siloksanem D4.

Międzynarodowe organy regulacyjne uznają, że siloksan D5, stosowany w różnych kosmetykach, nie stwarza zagrożenia dla konsumentów. Przemysł kosmetyczny przekazał już ocenę bezpieczeństwa siloksanu D5 w produktach kosmetycznych do Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów.

W odniesieniu do siloksanu D6 ocena ryzyka przeprowadzona przez organy kanadyjskie wykazała, że substancja nie zagraża zdrowiu człowieka.

Szczególną uwagę poświęca się również siloksanom D4 i D5, ponieważ się podejrzewa, że mogą się one gromadzić i utrzymywać w środowisku wodnym, co ma istotne znaczenie dla regulacji europejskich. Mając to na uwadze, niektóre międzynarodowe organy regulacyjne chcą ograniczyć stosowanie siloksanów D4 i D5 tylko do produktów kosmetycznych, które nie wymagają spłukiwania po zastosowaniu. Analizy siloksanów D6 przeprowadzone przez międzynarodowe organy nie wykazały żadnego szczególnego ryzyka dla środowiska.

Dlaczego produkty L’Oréal zawierające siloksany są bezpieczne?Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. W ramach naszej polityki antycypacji poddajemy ocenie intensywność występowania i rzeczowość zgłaszanych drobnych sygnałów, odnoszących się do niektórych składników czy grup składników, takich jak siloksany. Mimo dynamicznie wprowadzanych innowacji już ponad 10 lat temu zaprzestaliśmy stosować siloksan D4 jako surowiec we wszystkich naszych produktach.

Bardzo uważnie przyglądamy się nowym osiągnięciom naukowym odnoszącym się do bezpieczeństwa stosowania siloksanów i ich wpływu na ludzi oraz środowisko naturalne. Systematycznie rozwijamy nasze sposoby oceny bezpieczeństwa produktów zawierających te substancje, dzięki czemu konsumenci mogą bez obaw stosować nasze produkty. I mimo że stosowanie ich nie ma negatywnego wpływu na zdrowie, w ramach dynamiki innowacji wyznaczyliśmy sobie cel, aby wkrótce w formułach produktów niewymagających spłukiwania stosować wyłącznie siloksany D5.

Filtry ultrafioletowe

Czym są filtry ultrafioletowe?

Słońce emituje różne promieniowanie ultrafioletowe (UV), których długość fal i intensywność różni się w zależności od pory roku i szerokości geograficznej. Promienie UVB (krótkie fale) są najsilniejsze. Wywołują natychmiastowy rumień o różnej intensywności (zaczerwienienie i oparzenie). A powtarzalna ekspozycja na promienie UVB przyczynia się do powstawania różnych typów raka skóry. Z kolei promienie UVA (fale długie) wnikają głęboko w skórę i są odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się skóry, a także niektóre postacie fotodermatoz.

Filtry nieorganiczne (dwutlenek tytanu i tlenek cynku) odbijają światło, podczas gdy filtry organiczne je pochłaniają. Filtry UV mają często różne stężenie, aby produkty przeciwsłoneczne zapewniały odpowiedni poziom ochrony przed UVA i UVB, a produkty pielęgnacyjne dawały codzienną fotoochronę. Produkty te oferują więc rzeczywiste korzyści dla zdrowia konsumenta.

L’Oréal opracował swój pierwszy olejek przeciwsłoneczny w 1935 roku. Od tamtej pory firma zajmuje pozycję lidera w dziedzinie fotoochrony. Grupa opracowała nowe organiczne filtry UVA i UVB, które posiadają niepodważalny profil bezpieczeństwa.

O co podejrzewa się filtry UV? Mimo, że filtry przeciwsłoneczne są niezbędne w zapewnianiu codziennej fotoochrony i chronią przed szkodliwym działaniem słońca, ich korzyści wciąż podaje się w wątpliwość. Często się słyszy, że filtry organiczne wywołują uczulenia, są odpowiedzialne za zaburzenia hormonalne czy też mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Pojawiają się twierdzenia, że filtry nieorganiczne łatwo przenikają przez bariery biologiczne (błony śluzowe, skórę itp.), rozprzestrzeniają się po organizmie i wywołują działania niepożądane. Liczbę i stężenie filtrów przeciwsłonecznych w produktach kosmetycznych ograniczają i kontrolują międzynarodowe przepisy. W wielu krajach filtry przeciwsłoneczne, włączane do formuł produktów ochronnych, klasyfikuje się jako składniki kosmetyczne, ale w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych są one definiowane jako środki lecznicze. Naukowcy z międzynarodowych organów ds. zdrowia regularnie uaktualniają dane dotyczące bezpieczeństwa filtrów przeciwsłonecznych, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań. Niemniej filtry słoneczne mogą powodować u niektórych konsumentów reakcje alergiczne. Takie przypadki są rzadkie. Na dzień dzisiejszy nie ma dowodów naukowych, że stosowane w produktach kosmetycznych filtry przeciwsłoneczne wywołują działania niepożądane, takie jak zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Dlaczego produkty L’Oréal zawierające filtry UV są bezpieczne?

W naszych produktach kosmetycznych stosujemy bardzo ograniczoną liczbę nieorganicznych i organicznych filtrów przeciwsłonecznych. To filtry przebadane przez ekspertów i zatwierdzone przez międzynarodowe organy regulacyjne. Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów opublikował ostatnio przychylną opinię na temat stosowania w produktach kosmetycznych dwutlenku tytanu i tlenku cynku w postaci nanometrycznej. Filtry przeciwsłoneczne i ich stężenie są dobierane w ściśle określony sposób, aby zapewnić właściwy poziom skuteczności produktów. Wszystko odbywa się zgodnie z międzynarodowymi przepisami, dbając o bezpieczeństwo konsumenta. Skuteczność naszych produktów przeciwsłonecznych i produktów z fotoochroną zapewniają nasze unikatowe filtry organiczne (Mexoryl SX i XL), posiadające niepodważalny profil bezpieczeństwa, który nie jest w żaden sposób podawany w wątpliwość.

 

KOLORYZACJA WŁOSÓW

Produkty do koloryzacji włosów

Czym jest koloryzacja włosów?

Barwniki do włosów to podstawowe składniki, naturalne bądź chemiczne, które pozwalają zmieniać kolor włosów. Koloryzacja włosów jest zabiegiem stosowanym od wieków, już starożytni Egipcjanie farbowali włosy za pomocą henny. W zależności od tego, jaki efekt koloryzacji konsument chce uzyskać, może sam stosować różne produkty do koloryzacji włosów bądź powierzyć swoje włosy profesjonaliście w salonie fryzjerskim. Koloryzacja może polegać na tradycyjnym trwałym utlenianiu, trwałej koloryzacji ton w ton czy też tymczasowej lub półtrwałej koloryzacji. Trwała koloryzacja utleniająca łączy różne barwniki do włosów, utleniacz, zazwyczaj nadtlenek wodoru, oraz czynnik alkaliczny (wodorotlenek amonu lub monoetanoloaminę).

W 1909 roku L’Oréal wynalazł pierwszy utleniający produkt do koloryzacji włosów dla fryzjerów i niezmiennie jest liderem innowacji w tej dziedzinie, przy wsparciu największego na świecie centrum badań włosów, dla którego koloryzacja jest jednym z priorytetów.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Około 10 lat temu produkty do koloryzacji włosów i barwniki do włosów wzbudziły wiele kontrowersji. Podejrzewano, że przyczyniają się one do powstawania niektórych form raka. W wyniku tych obaw wiele międzynarodowych stowarzyszeń naukowych przeprowadziło analizę wszystkich dostępnych danych, wysuwając następnie wniosek, że ryzyko dla zdrowia konsumentów nie istnieje. Tak jak wiele typów powszechnie dostępnych produktów konsumenckich, artykułów spożywczych, leków i kosmetyków, produkty do koloryzacji włosów mogą wywoływać reakcje alergiczne. Ale reakcje te występują bardzo rzadko i zazwyczaj nie mają groźnego przebiegu (to przede wszystkim kontaktowe zapalenie skóry). Ich występowanie ogranicza się zazwyczaj do skóry głowy, a objawy znikają po zaprzestaniu stosowania produktu. Reakcje te są wywoływane przede wszystkim obecnością niektórych barwników utleniających, niezbędnych dla efektywności produktu.

Dlaczego nasze barwniki do włosów są bezpieczne w stosowaniu?

Barwniki do włosów to składniki, które poddano wyjątkowo skrupulatnym analizom ryzyka w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. Podlegają również wielu regulacjom. W ciągu ostatnich 10 lat Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów poddał ponownym analizom wszystkie barwniki do włosów, a także ponownie określił ich dozwolone stężenia w produktach. Nasze produkty do koloryzacji włosów zawierają barwniki, które spełniają wymogi przepisów, a stężenia parafenylenodiaminy (PPD) są co najmniej dwa razy niższe niż maksymalne stężenie dozwolone w Europie. Na naszych produktach widnieją dokładne informacje na temat sposobu użycia produktu oraz symbole bezpieczeństwa, informujące konsumenta o rzadkim prawdopodobieństwie pojawienia się reakcji alergicznej oraz zalecające wykonanie testu wrażliwości skóry 48 godzin przed zastosowaniem produktu. Na etykietach znaleźć można również informację o tym, że tatuaż czarną henną, zawierający PPD, zwiększa ryzyko wystąpienia alergii. Dane pozyskane przez nasz program kontroli bezpieczeństwa wyraźnie wykazują, że maksymalne prawdopodobieństwo wystąpienia łagodnych podrażnień skóry i reakcji alergicznych dotyczy jednego na milion produktów do koloryzacji włosów dostępnych na rynku, podczas gdy reakcje alergiczne na żywność o groźnym przebiegu to około 50-300 przypadków na milion ludzi. Nasze produkty do koloryzacji włosów, w normalnych warunkach stosowania, nie stanowią więc zagrożenia dla zdrowia konsumenta.

Wodorotlenek amonu w produktach do włosów

Czym jest amoniak?

Amoniak jest bezbarwnym gazem, którego roztwór wodny jest nazywany wodorotlenkiem amonu. W postaci gazowej wodorotlenek amonu cechuje się nieprzyjemnym zapachem amoniaku.

Wodorotlenek amonu ma bardzo różnorodne zastosowanie. Jest wykorzystywany w nawozach użyźniających glebę, a także w produktach dla gospodarstw domowych. Wodorotlenek amonu jest również stosowany w niektórych produktach do włosów (do trwałej ondulacji, koloryzacji, prostowania włosów) ze względu na właściwości zasadowe i redukujące.

W produktach do koloryzacji, utleniania i dekoloryzacji włosów wodorotlenek amonu ułatwia wnikanie barwnika we włosy. Wpływa również na skuteczność działania nadtlenku wodoru, który uaktywnia się wyłącznie w środowisku zasadowym. W produktach do prostowania włosów wodorotlenek amonu działa na strukturę włosa, aby nadać mu odpowiedni kształt.

Czy wiąże się z tym ryzyko?

Dostępne na rynku stężone roztwory wodorotlenku amonu są bardzo szkodliwe i mogą powodować oparzenia. Podczas stosowania roztworu należy użyć odpowiednich środków ostrożności (rękawic, środków do ochrony twarzy i oczu). Duża dawka oparów amoniaku może powodować dyskomfort czy nawet podrażnienie skóry i dróg oddechowych.

Biorąc pod uwagę tak szkodliwe właściwości wodorotlenku amonu, prawodawcy uregulowali w przepisach jego stosowanie w produktach kosmetycznych. W Europie maksymalne dozwolone stężenie wodorotlenku amonu w produktach kosmetycznych wynosi 6 proc., a stężenie powyżej 2 proc. wymaga odpowiedniej adnotacji na etykiecie. W takiej sytuacji stosowanie wodorotlenku amonu w produktach kosmetycznych nie wiąże się z ryzykiem dla zdrowia konsumentów.

Dlaczego produkty L’Oréal zawierające wodorotlenek amonu są bezpieczne? Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jest to nasze najważniejsze zobowiązanie wobec fryzjerów i konsumentów. Zanim nasze produkty trafią na rynek, wszystkie nasze surowce są poddawane bardzo rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa. Chcąc zagwarantować pełne bezpieczeństwo stosowania naszych produktów w warunkach normalnego użycia, na niektórych opakowaniach produktów umieszczamy informacje o środkach ostrożności (o konieczności stosowania rękawiczek, krokach, jakie należy podjąć w przypadku dostania się produktu do oczu). Takie ostrzeżenia są wymagane przez przepisy lub podmioty oceniające bezpieczeństwo.

Regularnie przeprowadzamy badania, także wśród fryzjerów, aby sprawdzić właściwe stosowanie naszych produktów do włosów (stosowanie się do wskazówek użycia, noszenie rękawiczek, wentylacja salonu itp.).

Przestrzeganie środków ostrożności przez konsumentów i fryzjerów zapewnia bezpieczne stosowanie naszych produktów z wodorotlenkiem amonu.

PPD w produktach do koloryzacji włosów

Czym jest PPD? Do czego jest stosowany?

Parafenylenodiamina (PPD) to substancja stosowna w większości produktów do trwałej koloryzacji włosów. PPD to jedyny produkt – poza paratoluenodiaminą (PTD), zbliżoną pod względem chemicznym – który zapewnia najciemniejsze odcienie i długotrwale pokrywa siwe włosy.

Trwała koloryzacja utleniająca jest uzyskiwana dzięki połączeniu odpowiednich dawek barwników koloryzujących, takich jak PPD, i utleniacza, np. roztworu nadtlenku wodoru, aby uzyskać pożądany odcień. Pozyskana w ten sposób mieszanka jest następnie nakładana na włosy na określony czas. Fryzjerzy i konsumenci najczęściej sięgają właśnie po trwałą koloryzację, ponieważ najbardziej spełnia ich oczekiwania względem pożądanego efektu.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

PPD, zawarty w produktach do koloryzacji włosów, często jest podejrzewany o wywoływanie reakcji alergicznych. Eksperci z Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów poddali ostatnio ponownej analizie wszystkie dane naukowe i potwierdzili nieszkodliwość zastosowania tej substancji w produktach do koloryzacji włosów w stężeniu nieprzekraczającym 2 proc. w końcowej mieszance nakładanej na włosy. Wysokie stężenie PPD może w rzadkich przypadkach wywołać u niektórych osób reakcję alergiczną.

Niektóre tymczasowe tatuaże z henny, w formie czarnego tuszu, zawierają wysokie stężenie PPD, sięgające aż 20 proc. Produkty te, przez dłuższy czas pozostające w kontakcie ze skórą (nie są spłukiwane jak produkty do koloryzacji włosów), nie spełniają obowiązujących przepisów, dlatego nie należy ich oferować konsumentom. Tatuaże z czarnej henny zwiększają w znacznym stopniu ryzyko wystąpienia alergii na PPD u konsumenta. Konsumenci, u których pojawiło się uczulenie na PPD po nałożeniu tatuażu z czarną henną, często mają reakcję alergiczną podczas nakładania produktów do koloryzacji włosów z niższym stężeniem PPD.

Dlaczego produkty L’Oréal do koloryzacji włosów zawierające PPD są bezpieczne?

Produkty do koloryzacji włosów i zawarte w nich barwniki, w tym PPD, należą do składników kosmetycznych i produktów najczęściej weryfikowanych pod względem bezpieczeństwa. Nasze produkty do koloryzacji włosów z PPD spełniają oczywiście najbardziej restrykcyjne wymagania zawarte w przepisach dotyczących kosmetyków. Udało nam się zoptymalizować stężenie PPD w naszych produktach do koloryzacji, dzięki czemu jest ono niższe niż dozwolony limit wynoszący 2 proc. Jest to dowód na to, że dbamy o bezpieczeństwo naszych konsumentów.

Aby uniknąć pojawienia się alergii skórnej, zalecamy systematyczne przeprowadzanie testu na alergię skórną 48 godzin przed koloryzacją. W tym celu należy rygorystycznie stosować się do instrukcji na opakowaniu i do ulotki zawartej we wszystkich naszych produktach. Opakowania naszych produktów zawierają również specjalne ostrzeżenia dla osób, które poddały się wykonaniu tatuażu czarną henną. W normalnych warunkach stosowania konsumenci mogą bezpiecznie używać naszych produktów do koloryzacji włosów z PPD.

 

INNE ZAGADNIENIA

Alergeny

Czym są alergeny?

Alergeny to substancje obce dla organizmu, które po wielokrotnym kontakcie mogą wywołać u niektórych osób nadmierną reakcję układu odpornościowego, znaną jako alergia. Alergeny występują w naszym środowisku naturalnym i żywności. Pyłek kwiatowy czy roztocza w kurzu mogą przyczynić się do pojawienia się astmy. Orzeszki, krewetki i truskawki mogą wywołać reakcję alergiczną o groźnym przebiegu. Składniki syntetyczne również przyczyniają się do wystąpienia reakcji alergicznej. Tak dzieje się w przypadku niektórych leków, barwników, zapachów itp.

Wyróżnia się kilka typów alergii, a do najbardziej powszechnej należy alergia natychmiastowa, głównie w wyniku reakcji na pokarm, która może mieć groźny przebieg. Innym typem jest opóźniona alergia kontaktowa, która powoduje pojawienie się mniej lub bardziej rozległych objawów na skórze (zaczerwienienia, świąd itp.).

Jakie ryzyko istnieje w odniesieniu do kosmetyków?

Produkty kosmetyczne mogą od czasu do czasu wywoływać reakcje alergiczne, głównie reakcje kontaktowe. Powodem pojawienia się reakcji są składniki takie jak barwniki do włosów, substancje konserwujące i zapachy. Reakcje te występują rzadko, zazwyczaj ograniczają się do miejsca aplikacji produktu i znikają po zaprzestaniu jego stosowania. Reakcje mogą wymagać konsultacji z dermatologiem i odpowiedniego leczenia.

Dlaczego produkty L’Oréal są bezpieczne?

Składniki stosowane w naszych produktach są poddawane rygorystycznej ocenie pod względem prawdopodobieństwa wywoływania alergii. Zanim jeszcze produkt trafi na rynek, przeprowadzamy ocenę bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy składniki wchodzące w jego skład nie wywołają u konsumentów reakcji alergicznych podczas jego stosowania. Weryfikujemy również brak reakcji alergicznych, poddając nasze produkty testom klinicznym.

Tak rygorystyczne podejście dotyczy wszystkich opracowywanych przez nas produktów.

W przypadku niektórych produktów ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej jest znane, a obecny stan wiedzy naukowej i technicznej nie może temu zaradzić. W takiej sytuacji na etykiecie produktu umieszczamy informację dla konsumenta o istniejącym ryzyku i proponujemy rozwiązania, służące wykryciu alergii jeszcze przed zastosowaniem produktu. Dotyczy to produktów do koloryzacji włosów, dla których zalecamy regularne przeprowadzanie testu na alergię skórną 48 godzin przed koloryzacją (patrz „Koloryzacja włosów”). Chcemy podkreślić, że jesteśmy prekursorem w zalecaniu przeprowadzania tych testów.

Zasadniczo zalecamy, aby konsumenci świadomi swojej alergii uważnie czytali listę składników na etykiecie wszystkich produktów kosmetycznych, po to aby uniknąć stosowania produktów ze składnikami wywołującymi taką reakcję.

 

Produkty kosmetyczne dla dzieci

Czy istnieje ryzyko dla dzieci?

Niektóre produkty kosmetyczne opracowano w taki sposób, aby spełniały wymagania w kwestii higieny i pielęgnacji skóry dzieci. Są to przede wszystkim produkty toaletowe (szampony i produkty do kąpieli), olejki i chusteczki oczyszczające (do twarzy i niektórych części ciała, stosowane przede wszystkim po zmianie pieluszki) oraz produkty do pielęgnacji skóry (kremy nawilżające do twarzy i ciała).

Skóra dziecka, które nie urodziło się przedwcześnie, jest bardzo skuteczną barierą ochronną, a jej przepuszczalność nie różni się właściwie od skóry osoby dorosłej. Obowiązujące międzynarodowe przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci i dorosłych nie różnią się pod tym względem. Niemniej w 2010 roku organy francuskie opracowały specyficzne zalecenia dotyczące oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Większość międzynarodowych organizacji już od wielu lat zwraca szczególną uwagę na te produkty kosmetyczne i kieruje się wzmożoną czujnością w odniesieniu do nich.

Dlaczego produkty L’Oréal są bezpieczne dla dzieci? Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Dotyczy to wszystkich konsumentów, a szczególną uwagę poświęcamy niemowlętom.

Ponad 15 lat temu stworzyliśmy specyficzną kartę opracowania formuł produktów dla dzieci. Karta ściśle określa, jak powinien wyglądać skład, opakowanie oraz specjalny program oceny bezpieczeństwa składników i produktów przeznaczonych dla dzieci. Karta nakłada bardziej rygorystyczne wymagania dla opracowania formuł produktów dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Co więcej, narzuca jeszcze większe wymagania niż obowiązujące przepisy prawne dotyczące produktów kosmetycznych, a także zobowiązuje do stosowania się do poniższych zasad:

- Pierwszeństwo mają składniki powszechnie stosowane w produktach przeznaczonych dla dzieci. Niektóre składniki kosmetyczne są zabronione w preparatach dla dzieci.

- Substancje konserwujące, jeżeli są niezbędne do zapewnienia ochrony mikrobiologicznej produktów, są wybierane z bardzo ograniczonej listy składników z uwagi na ich wysoki poziom tolerancji.

- Produkty przeznaczone do stosowania na pośladki muszą spełniać jeszcze wyższe wymagania bezpieczeństwa, a dobór składników i ich stężenie są jeszcze bardziej ograniczone ze względu na to, że pozostają one przez dłuższy czas w kontakcie ze skórą.

Stosowanie wewnętrznej karty opracowania formuł, która obejmuje również kilkuetapową ocenę bezpieczeństwa produktów dla osób dorosłych oraz dzieci poniżej trzeciego roku życia, gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa najmłodszych konsumentów w normalnych warunkach stosowania.

 

Termin trwałości produktu kosmetycznego

Termin trwałości produktów kosmetycznych bazuje na dwóch uzupełniających się czynnikach – terminie minimalnej trwałości produktu kosmetycznego i terminie przydatności stosowania produktu po otwarciu, czyli okresie przydatności po otwarciu (PAO).

Termin minimalnej trwałości (data przydatności)

Data przydatności wyznacza termin ograniczenia czasowego, przed którego upływem produkt kosmetyczny, przechowywany we właściwy sposób, spełnia swoją funkcję. Poza tą datą stosowanie nie jest już rekomendowane. Datę tę poprzedza stwierdzenie „Najlepiej zużyć przed końcem...”, po którym widnieje albo sama data albo jest wskazane miejsce jej podania na opakowaniu. Zapis daty to miesiąc, rok (np. 06.2014) lub podany jest dzień, miesiąc i rok (np. 01.06.2014). Rozporządzenia UE nie wymagają podawania daty, jeżeli minimalny termin przydatności wynosi więcej niż 30 miesięcy. Z tego powodu na wielu etykietach naszych produktów kosmetycznych takiej daty nie ma. Jeżeli minimalny termin przydatności produktów kosmetycznych wynosi mniej niż 30 miesięcy, data widnieje na etykiecie produktu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Maksymalny okres przydatności po otwarciu (period after opening – PAO)

Okres ten to maksymalny czas, podczas którego konsument może stosować produkt po jego otwarciu. W tym okresie produkt kosmetyczny spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa, a jego stan nie pogarsza się w normalnych warunkach stosowania. PAO jest przedstawiany jako symbol otwartego słoiczka kremu, przy którym podany jest termin przydatności w miesiącach.

Symbol ten wskazuje okres przydatność PAO wynoszący np. 12 miesięcy

Wskazanie okresu przydatności, a więc umieszczenie symbolu na etykiecie produktu, obowiązuje wtedy, jeżeli okres ten nie przekracza 30 miesięcy. Z kolei podanie okresu przydatności nie jest wymagane w przypadku niektórych kategorii produktów, jeżeli skład nie wpływa na pogorszenie się stanu produktu, a to nie zmniejsza jego bezpieczeństwa (perfumy aerozole, niektóre spraye itp.) lub w produktach do jednorazowego stosowania.

PAO różni się oczywiście w zależności od kategorii produktu, jego konsystencji i rodzaju opakowania, które może bardziej lub mniej wystawiać produkt na działanie powietrza. Opakowanie produktu kosmetycznego w formie tubki pozwala na dłuższy okres PAO niż w przypadku słoiczka. Okres PAO dla tuszów do rzęs i eye-linerów wynosi sześć miesięcy, dla kremów nawilżających, produktów przeciwsłonecznych i pomadek do ust 12 miesięcy, a dla lakierów do paznokci, zapachów, cieni do powiek i pudrów 24 miesiące.

Nie zalecamy stosowania produktu kosmetycznego po upływie terminu trwałości lub po upływie okresu przydatności po otwarciu.

 

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

Czym są substancje zaburzające gospodarkę hormonalną?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje substancje zaburzające gospodarkę hormonalną jako „substancje chemiczne naturalnego lub sztucznego pochodzenia, obce dla organizmu, które mogą ingerować w funkcjonowanie układu hormonalnego, a w konsekwencji powodować niepożądane skutki dla zdrowia w nieuszkodzonym organizmie lub jego potomstwie”. Substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną jest zatem substancją lub połączeniem substancji, które wchodzą w reakcję z układem hormonalnym i wywołują, przez ten mechanizm, niepożądane działanie na zdrowie. Z kolei substancje wchodzące w reakcje z układem hormonalnym bez powodowania żadnych niepożądanych skutków dla zdrowia nie są uznawane za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Badania zaburzeń hormonalnych i ich wpływu na zdrowie człowieka było tematem wielu badań naukowych. Od 1990 roku opublikowano ponad cztery tysiące artykułów na ten temat. Do dzisiaj ten temat wzbudza wiele kontrowersji. Zaangażowane podmioty (organizacje pozarządowe, media, stowarzyszenia konsumenckie) uporczywie domagają się, aby substancje wchodzące w interakcję z układem hormonalnym bez udowodnionego wpływu na zdrowie człowieka podlegały przepisom zakazującym ich stosowania zgodnie z zasadą ostrożności. Jednakże żadna z substancji, będąca celem tych żądań, nie spełnia definicji WHO.

Czy w naszych produktach znajdują się substancje zaburzające gospodarkę hormonalną?

Nasze produkty nie zawierają substancji zaburzających gospodarkę hormonalną według definicji WHO. Liczne substancje stosowane w różnych sektorach przemysłowych, takich jak chemiczny, agrochemiczny, żywnościowy i produktów konsumenckich, podejrzewa się o zaburzanie gospodarki hormonalnej. Często się wskazuje, że substancje te naruszają metabolizm, zaburzają wzrost i reprodukcję, a w wyniku działania na układ hormonalny wpływają na pojawianie się nowotworów o podłożu hormonalnym. Celem wielokrotnych ataków są pewne substancje wchodzące w skład produktów kosmetycznych, takie jak ftalany, triklosan czy parabeny. Zarzuca się im, że wchodzą one w interakcje z rożnymi receptorami hormonalnymi w modelach hodowli komórkowej. Jednakże do tej pory żadne badanie naukowe nie potwierdziło, że oddziaływanie na hormony wywołuje szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka.

W jaki sposób, w takim kontekście, można zapewnić bezpieczeństwo składników?

W ramach naszej strategii wprowadzania innowacji w ramach polityki antycypacji zawsze bierzemy pod uwagę zagadnienia dotyczące problematyki substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Substancje stosowane w naszych produktach zostały poddane ocenie bezpieczeństwa, co dowodzi temu, że nie powodują one zaburzania gospodarki hormonalnej według definicji WHO. Biorąc pod uwagę intensywność i rzeczowość zgłaszanych drobnych sygnałów, odnoszących się do niektórych składników czy grup składników stosowanych w naszych produktach, możemy zdecydować o niestosowaniu ich w naszych produktach lub ograniczyć ich stosowanie tylko do określonych kategorii produktów, mimo że obecne międzynarodowe przepisy zezwalają na ich wszechstronne użycie. Dla wybranych produktów opracowaliśmy platformę badań przed objawowych, w których nie wykorzystujemy zwierząt laboratoryjnych. Platforma ta umożliwia wykrycie prawdopodobieństwa oddziaływania niektórych składników na niektóre receptory hormonów, a tego chcemy uniknąć. Dynamicznie wprowadzając innowacje, zawsze antycypujemy, biorąc w naszej ocenie bezpieczeństwa również pod uwagę zagrożenia, które do tej pory nie zostały udowodnione naukowo bądź są uważane za takowe przez społeczeństwo.

 

Kobiety w ciąży a produkty kosmetyczne

Czy istnieje ryzyko dla matek lub dzieci?

Żadne badanie naukowe nie wykazało, że kobiety w ciąży czy niemowlęta są narażane na szczególne niebezpieczeństwo podczas stosowania produktów kosmetycznych.

Obowiązujące międzynarodowe przepisy dotyczące kosmetyków nie określają specyficznych wymogów oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przeznaczonych dla kobiet w ciąży. Wymogi pozostają takie same dla wszystkich konsumentów. Produkty i ich składniki są poddawane rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa, gwarantując jej bardzo wysoki poziom dla konsumentów i ich dzieci.

Zmiany, jakim podlega ciało kobiety w ciąży, mogą przyczynić się do powstania zmian na skórze. Może ona stać się bardziej reaktywna, wrażliwa, podatna na rozstępy. Ekspozycja na działanie słońca może również wywołać pojawienie się na skórze twarzy przebarwień, a nawet tzw. maski ciążowej. Kobietom w ciąży zaleca się nawilżanie skóry, unikanie ekspozycji na słońce oraz – w razie konieczności – stosowanie odpowiedniego produktu przeciwsłonecznego.

Dlaczego produkty L’Oréal są bezpieczne? Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Zanim nasze produkty trafią na rynek, są poddawane ocenie bezpieczeństwa, wdrożonej zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Ocena prawdopodobieństwa wpływu składnika produktu kosmetycznego na reprodukcję jest integralną częścią tej oceny. Analizie poddajemy również to, czy dana kategoria produktów jest właściwa dla docelowego konsumenta. W zależności od wyników takiej analizy w wyjątkowych przypadkach na opakowaniach produktów zalecamy kobietom w ciąży niestosowanie danego produktu (np. dotyczy to produktów wyszczuplających).

Bardzo uważnie śledzimy osiągnięcia naukowe i stanowiska organów ds. zdrowia w odniesieniu do składników, które wzbudzają zastrzeżenia.

Przykładem może być nadmierne spożywanie witaminy A przez kobiety w ciąży, co może wpływać na nieprawidłowe rozwijanie się płodu. Niektóre agencje regulacyjne (we Francji i w Niemczech) zakwestionowały bezpieczeństwo stosowania pochodnych witaminy A (retinolu, palmitynianu retinylu, octanu retinylu) w produktach do pielęgnacji twarzy dla kobiet w ciąży. Na podstawie wszystkich danych zgromadzonych przez branżę kosmetyczną organy regulujące stwierdziły, że tradycyjne dawki pochodnych witaminy A, zawarte w produktach kosmetycznych, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kobiet w ciąży.

Wprowadzamy na rynek produkty kosmetyczne bezpieczne dla kobiet w ciąży i niestwarzające zagrożenia dla dziecka. Zawsze zalecamy naszym konsumentkom skonsultowanie się z lekarzem ogólnym lub ginekologiem w przypadku pojawienia się specyficznych pytań na temat stosowania produktów kosmetycznych podczas ciąży,

 

Ślady metali ciężkich

Czym są metale ciężkie? Metale ciężkie to pierwiastki śladowe metali, które mogą być toksyczne dla organizmu człowieka i środowiska naturalnego. Choć nie istnieje techniczna czy naukowa definicja ani nie ma dokładnej listy, za metale ciężkie uznaje się takie pierwiastki śladowe, jak ołów, arsen, kadm, rtęć, chrom, nikiel, selen, antymon, bar i kobalt. Wszystkie on występują w skorupie ziemskiej. Niektóre są obecne w wodzie, powietrzu czy żywności i są poddawane specyficznej kontroli. Niektóre pierwiastki śladowe metali (selen, miedź, chrom III) w niskim stężeniu są niezbędne do funkcjonowania żywych organizmów, w tym organizmu ludzkiego. Niedobór niektórych pierwiastków śladowych może również powodować poważne problemy zdrowotne.

Dlaczego metale ciężkie znaleźć można w produktach kosmetycznych?

Metale ciężkie nie wchodzą w skład produktów kosmetycznych. Niektóre pierwiastki śladowe metali są zabronione przez obowiązujące przepisy międzynarodowe. Obecność niewielkiej ilości lub śladów metali ciężkich w produktach kosmetycznych jest jednak tolerowana, ponieważ nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia ludzi. Te śladowe ilości są często wynikiem zanieczyszczenia niektórych syntetycznych czy naturalnych surowców (barwników, pigmentów, materiałów opalizujących), procesu wytwarzania produktu, jego przechowywania lub pakowania. Nie jest możliwe, aby na poziomie technicznym uniknąć pojawiania się tych pierwiastków śladowych.

Jakie jest potencjalne ryzyko?

Metale ciężkie, stale spożywane w żywności czy wodzie lub wdychane wraz z zanieczyszczonym powietrzem, mogą gromadzić się w organizmie ludzkim i powodować poważne zatrucia oraz różne choroby przewlekłe. Np. nadmierne spożycie ołowiu wywołuje ołowicę, a nadmiar kadmu może powodować zmiany w nerkach i wątrobie. Chrom VI jest wysoce rakotwórczy, podczas gdy chrom III to niezbędny pierwiastek śladowy.

W jaki sposób kontroluje się poziom metali ciężkich w produktach kosmetycznych?

Nie stosujemy metali ciężkich jako składników naszych produktów kosmetycznych. Aby kontrolować obecność śladów metali ciężkich w niektórych produktach, co jest nieuniknione, wdrożyliśmy program, który pozwala nam dobrać odpowiednie surowce oraz przeprowadzić analizę ich właściwości. Kontroli poddajemy również nasz proces wytwórczy. Od naszych dostawców surowców wymagamy rygorystycznego stosowania się do standardów w odniesieniu do głównych metali ciężkich, które mogą być obecne w dostarczanych przez nich surowcach. Stosujemy się do obowiązujących przepisów międzynarodowych, które określają maksymalne stężenie niektórych metali ciężkich, jakich nie wolno przekroczyć w produktach kosmetycznych. Zawsze stosujemy mniejsze limity od tych wymaganych w regulacjach.

Dla przykładu, bardzo małe ślady ołowiu mogą pozostawać w niektórych naszych pomadkach do ust, niemniej nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia konsumentki. Śladowa ilość ołowiu związana z aplikacją pomadki do ust jest o 500-1000 razy mniejsza niż ilość tego pierwiastka, jaką codziennie spożywa się w wodzie pitnej.