L’Oréal zachęca swoich pracowników do wzięcia udziału w programie wolontariatu Citizen Day który jest odzwierciedleniem przekonania firmy, że każda osoba odgrywa istotną rolę poprzez swoje działania.

Od 2010 roku, co rok pracownicy firmy L’Oréal poświęcają cały jeden dzień pracy  dzieląc się swoimi umiejętnościami i energią z setkami organizacji typu non-profit zajmującymi się tematyką społeczną, w tym ochroną środowiska.

Przykładem działań w ramach Citizen Day są: sprzątanie terenów zielonych, prowadzenie warsztatów dla osób w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, pomoc ośrodkom dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, a takżewsparcie osób poszukujących pracy.

Co roku w okresie ostatnich siedmiu lat do inicjatywy dołącza coraz więcej pracowników. W 2016 roku w ramach Citizen Day firma L’Oréal wsparła 515 organizacji non-profit w 70 krajach, a w akcji wzięło udział 28 000 pracowników-wolontariuszy.