Zrównoważony rozwój w HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie – raport z działań za 2018 r.

W ramach programu zrównoważonego rozwoju „Sharing Beauty With All” rozpoczętego w 2013 r., Grupa L’Oréal wyznaczyła sobie szereg wymiernych zobowiązań, które chce wdrożyć do roku 2020. Obejmują one cały łańcuch wartości Grupy – począwszy od opracowania produktu po jego dystrybucję, łącznie z procesem produkcji oraz pozyskiwaniem surowców.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami pierwszego raportu podsumowującego efekty działań HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie w 2018 r. w zakresie realizacji programu „Sharing Beauty With All”.

 

SBWA_raport_2018_HUB Poland and Baltic_pl

 

* * *

 

As part of L’Oréal’s sustainability programme, Sharing Beauty With All, launched in 2013, the Group set itself a series of tangible commitments towards 2020. They address all its impacts and engage its whole value chain – from product design to distribution, including the production process and the sourcing of raw materials.

We encourage you to read the detailed results of the first report summarizing the effects of 2018 activities conducted by L’Oréal Poland and Baltic Hub within the Sharing Beauty With All programme.

SBWA_raport_2018_HUB Poland and Baltic_en