28 listopada w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w konkursie Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorów i partnerów konkursu reprezentowali najwyżsi rangą przedstawiciele: Wioletta Rosołowska, prezes L’Oréal Polska, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. dr hab. Andrzej Rottermund, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Uroczystość uświetniła także przewodnicząca jury, prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród wyróżniała się spośród dotychczasowych. Podczas ceremonii przyznane zostało odznaczenie państwowe - Złoty Krzyż Zasługi dla Marii Majdrowicz-Pijanowskiej, wieloletniej dyrektor komunikacji korporacyjnej L’Oréal Polska, zajmującej się programem stypendialnym Dla Kobiet i Nauki.

 

Stypendia doktoranckie otrzymały:

1. Aleksandra Markiewicz

Katedra Biotechnologii Medycznej, Zakład Biologii Komórki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat pracy: Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi

Mgr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w Gdańsku zajmuje się badaniami nad rakiem piersi, a konkretnie jego przerzutami. Ich dogłębne poznanie może pomóc w opracowaniu skutecznego leczenia, bo, jak pokazują statystyki, 90% kobiet umiera na ten nowotwór właśnie z powodu przerzutów odległych. Badania mgr Markiewicz mogą więc przyczynić się do opracowania skutecznej terapii dla tysięcy kobiet na całym świecie!

 

2. Marta Zielińska

Zakład Biochemii, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Temat pracy: Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym

Mgr Marta Zielińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi bada choroby zapalne i czynnościowe układu pokarmowego. Zajmuje się przede wszystkim chorobami cywilizacyjnymi, których przyczyn nadal nie znamy: zespołem jelita nadwrażliwego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. . Dzięki jej odkryciom mamy szanse na opracowanie skutecznych terapii.

 

Stypendia habilitacyjne otrzymały:

1. dr Iwona Ciechomska

Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Centrum Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Temat pracy: Rola autofagii w komórkach nowotworowych

Dr Iwona Ciechomska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN otrzymała stypendium habilitacyjne za badania nad najbardziej złośliwymi nowotworami mózgu – glejakami. W swojej pracy bada molekularne mechanizmy odpowiedzialne za odporność komórek nowotworowych na terapię. Próbuje odkryć etiologię glejaków oraz mechanizmy śmierci nowotworów. Jej badania mogą zaś przybliżyć naukowców do opracowania skutecznej terapii nowotworowej.

2. dr Joanna Kozieł

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie.

Temat pracy: Analiza molekularna odziaływań patogennych bakterii na układ immunologiczny

Dr Joanna Kozioł z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swojej pracy badawczej koncentruje się na popularnych chorobach: paradontozie i infekcjach gronkowcem złocistym. Bada, dlaczego niektóre bakterie są chorobotwórcze i co sprawia, że niektórzy z nas zarażają się łatwiej niż inni. Dzięki jej odkryciom leczenie oraz profilaktyka tych chorób z pewnością będą skuteczniejsze.

3. dr Elżbieta Nowak

Pracownia Struktury Białka Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Temat pracy: Badania strukturalne i biochemiczne białek biorących udział w procesie naprawy DNA i odwrotnej transkrypcji

Dr Elżbieta Nowak z Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej marzy o  siągnięciach na miarę swojej idolki Marii Skłodowskiej – Curie. Czym się zajmuje? Bada białka, które biorą udział w kopiowaniu materiału genetycznego niektórych wirusów, np. HIV. Mechanizm obrony specyficznych fragmentów wirusa przed degradacją pozostaje nieznany. Tymczasem w Polsce żyje nawet 60 tysięcy jego nosicieli. W tworzeniu nowych leków mogą pomóc właśnie badania dr Nowak.

 

Polski program Dla Kobiet i Nauki był pierwszą lokalną edycją konkursu For Women in Science i stał się wzorem dla innych krajów przy tworzeniu krajowych edycji. Obecnie prowadzi go już prawie 50 filii Grupy L’Oréal. L’Oréal Polska przyznaje stypendia naukowe od 14 lat i co roku wyłania spośród polskich badaczek młode talenty. Partnerem konkursu od samego początku jest Polski Komitet ds. UNESCO, a od zeszłego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory wyróżniono 65 badaczek, a w tym roku dołączyło do nich 5 kolejnych laureatek. Ideą programu Dla kobiet i Nauki jest wspieranie kobiet podejmujących pracę naukową, promowanie ich osiągnięć, zachęcanie kolejnych pokoleń kobiet do wybierania ścieżki naukowej oraz popularyzacja osiągnięć z zakresu nauk o życiu. Do konkursu przystąpić mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia i habilitantki w wieku do 45 lat. Członkowie jury oceniają dorobek naukowy kandydatek oraz potencjał aplikacyjny podejmowanych przez nie badań. Realizują one projekty badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii czy biologii.