W L’Oréal LICZĄ SIĘ LUDZIE

     • Więcej kobiet wśród najwyższej kadry zarządzającej

L’Oréal jest od dawna liderem w obszarze równouprawnienia płci. W 2018 r. kobiety stanowiły 69% wszystkich osób zatrudnianych przez koncern na całym świecie, 47% członków komitetów zarządzających, 31% członków Komitetu Wykonawczego, i zajmowały 54% kluczowych stanowisk.

Posiadamy certyfikację EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) i GEEIS (Gender Equality European and International Standard) w 29 krajach. Te dwie niezależne organizacje przeprowadzają dogłębne, rygorystyczne audyty bieżącej struktury kadry pracowniczej oraz polityki zatrudnienia. Jesteśmy dumni, iż spełniamy ich surowe standardy w zakresie równości.

Equileap - organizacja non-profit, króra przeanalizowała 3000 notowanych spółek pod kątem równości płci, oceniła L’Oréal jako wiodącą firmę zrównoważoną pod względem płci (2018). Spośród innych wyróżnień, ONZ przyznała L’Oréal tytuł "CEO Leadership Award" za działania na rzecz równości płci, a Bloomberg umieścił Grupę L’Oréal w swoim indeksie Gender-Equality Index (GEI), jako firmę, która podjęła zdecydowane zobowiązania w tym zakresie.

    •  Zapraszamy do nas ludzi z różnych kultur i środowisk

Jako globalny koncern, L’Oréal jest z natury firmą wielokulturową. Produkujemy kosmetyki dla ludzi z najróżniejszych środowisk i z wszystkich kontynentów, dlatego też dbałość o różnorodność wśród kadry pracowniczej wynika nie tylko z poczucia sprawiedliwości, ale przynosi również wymierne korzyści biznesowe.

Opracowywanie i wprowadzanie produktów na rynek międzynarodowy jest skuteczniejsze, gdy członkowie zespołu sami reprezentują wiele różnych grup etnicznych i społecznych. Badania wykazały, że im różnorodniejszy zespół, tym efektywniejszy proces podejmowania decyzji: wielość odmiennych punktów widzenia zwiększa szanse na sukces. Każdego dnia widzimy tego dowody.

Koncern L’Oréal był założycielem pierwszej Karty Różnorodności przyjętej we Francji w 2004 roku. Od tego czasu podpisaliśmy i współuczestniczyliśmy w tworzeniu podobnych kart w 15 krajach. W 2018 r. zostaliśmy wpisani przez  Thomson Reuters na listę dwudziestu firm wiodących pod względem różnorodności, wyselekcjonowanych spośród ponad 5.000 spółek z całego świata

    • Stwarzamy równe szanse niepełnosprawnym

Ludzie niepełnosprawni wzbogacają zespół o wyjątkowe doświadczenia i oryginalne pomysły. Odmienne zdolności i różne punkty widzenia pomagają nam realizować naszą misję. W L’Oréal cenimy ludzi za cechy osobiste, umiejętności i wkład, jaki wnoszą w firmę.

Na koniec 2018 r. koncern L’Oréal zatrudniał 1.177 niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że to nadal niewystarczająco, i staramy się zachęcić coraz więcej osób sprawnych inaczej do pracy w naszej firmie. Pamiętając, że w 71% przypadków niepełnosprawność jest niewidoczna, nasze biura na całym świecie wdrażają programy zwiększania świadomości. Zależy nam, aby w naszych placówkach panowała atmosfera przyjazna dla osób niepełnosprawnych oraz żeby miejsca pracy były dostosowane do ich potrzeb. Mamy nadzieję, że nasze starania w tym zakresie zachęcą ich do ubiegania się o pracę w naszym koncernie i pozostania z nami na dłużej.