W L’Oréal LICZĄ SIĘ LUDZIE

     • Więcej kobiet wśród najwyższej kadry zarządzającej

L’Oréal jest od dawna liderem w obszarze równouprawnienia płci. W 2016 r. kobiety stanowiły 70% wszystkich osób zatrudnianych przez koncern na całym świecie, 48% członków komitetów zarządzających, 33% członków Komitetu Wykonawczego, i zajmowały 53% kluczowych stanowisk.

Posiadamy certyfikację EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) i GEEIS (Gender Equality European and International Standard) w 29 krajach. Te dwie niezależne organizacje przeprowadzają dogłębne, rygorystyczne audyty bieżącej struktury kadry pracowniczej oraz polityki zatrudnienia. Jesteśmy dumni, iż spełniamy ich surowe standardy w zakresie równości.

Equileap, organizacja pożytku publicznego i pierwsza ogólnoświatowa baza danych prowadząca ranking 3 tysięcy spółek giełdowych pod względem równouprawnienia płci, w 2017 r. uplasowała L’Oréal na pierwszym miejscu. Wśród szeregu wyróżnień, jakie zdobył nasz koncern, na szczególną uwagę zasługuje nagroda CEO Leadership Award for Gender Equality przyznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

    •  Zapraszamy do nas ludzi z różnych kultur i środowisk

Jako globalny koncern, L’Oréal jest z natury firmą wielokulturową. Produkujemy kosmetyki dla ludzi z najróżniejszych środowisk i z wszystkich kontynentów, dlatego też dbałość o różnorodność wśród kadry pracowniczej wynika nie tylko z poczucia sprawiedliwości, ale przynosi również wymierne korzyści biznesowe.

Opracowywanie i wprowadzanie produktów na rynek międzynarodowy jest skuteczniejsze, gdy członkowie zespołu sami reprezentują wiele różnych grup etnicznych i społecznych. Badania wykazały, że im różnorodniejszy zespół, tym efektywniejszy proces podejmowania decyzji: wielość odmiennych punktów widzenia zwiększa szanse na sukces. Każdego dnia widzimy tego dowody.

Koncern L’Oréal był założycielem pierwszej Karty Różnorodności przyjętej we Francji w 2004 roku. Od tego czasu podpisaliśmy i współuczestniczyliśmy w tworzeniu podobnych kart w 15 krajach. W 2016 r. zostaliśmy wpisani przez  Thomson Reuters na listę dwudziestu firm wiodących pod względem różnorodności, wyselekcjonowanych spośród ponad 5.000 spółek z całego świata

    • Stwarzamy równe szanse niepełnosprawnym

Ludzie niepełnosprawni wzbogacają zespół o wyjątkowe doświadczenia i oryginalne pomysły. Odmienne zdolności i różne punkty widzenia pomagają nam realizować naszą misję. W L’Oréal cenimy ludzi za cechy osobiste, umiejętności i wkład, jaki wnoszą w firmę.

Na koniec 2016 r. koncern L’Oréal zatrudniał 1.010 niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że to nadal niewystarczająco, i staramy się zachęcić coraz więcej osób sprawnych inaczej do pracy w naszej firmie. Pamiętając, że w 71% przypadków niepełnosprawność jest niewidoczna, nasze biura na całym świecie wdrażają programy zwiększania świadomości. Zależy nam, aby w naszych placówkach panowała atmosfera przyjazna dla osób niepełnosprawnych oraz żeby miejsca pracy były dostosowane do ich potrzeb. Mamy nadzieję, że nasze starania w tym zakresie zachęcą ich do ubiegania się o pracę w naszym koncernie i pozostania z nami na dłużej.