W L’Oréal tworzymy produkty dla ludzi z różnych środowisk na całym świecie. Aby nasze produkty spełniały oczekiwania wszystkich typów urody, konsumentów z odmiennych kultur, jesteśmy otwarci na odmienność i stajemy się równie różnorodni co świat wokół nas.

Dlatego też tworzymy środowisko pracy, w którym wszyscy ludzie, niezależnie od tożsamości etnicznej, pochodzenia, wyznawanej religii, płci, wieku i niepełnosprawności czują się mile widziani i doceniani. Atmosfera, w której każdy może się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, pozwolą naszej firmie rozwijać się i działać na całym świecie.

W L’Oréal liczą się ludzie - w całej swej różnorodności, w lokalnych społecznościach na wszystkich kontynentach.

Widzimy już konkretne wyniki realizowanego programu "Różnorodność i integracja", są one doceniane. Wyznaczając nasze cele na przyszłość, dążymy do:

 • Zapewnienia równości płci na wszystkich poziomach

• Włączenia do naszych zespołów większej liczby osób niepełnosprawnych

 • Wzmocnienia pozycji przedstawicieli wszystkich grup etnicznych oraz środowisk społecznych i zawodowych