Jako światowy lider w branży kosmetycznej, koncern L’Oréal prowadzi działalność w 140 krajach. Wdrażając inicjatywy wspierania różnorodności w społecznosciach, w których członkowie naszych zespołów żyją i pracują, pozwala nam jeszcze bardziej otworzyć się na różnorodność na całym świecie.

Płeć

Francja: L'Oréal nawiązał partnerstwo z organizacją Capital Filles, w ramach którego realizuje program mentoringowy skierowany do młodych dziewcząt. Wolontariuszki L'Oréal zostają mentorkami dla licealistek, doradzając im w rozwoju i wyborze drogi zawodowej.

Indie: od 2017 roku L'Oréal w Indiach realizuje program Little Steps wspierający pracowników oczekujących dziecka lub planujących powiększenie rodziny. Program realizowany jest w partnerstwie z organizacją United HealthCare "CareNine" i oferuje spersonalizowaną pomoc: konsultacje z coachem, lekarzem ginekologiem, dietetykiem, trenerem fitness itp.

Niepełnosprawność

Pakistan: L'Oréal organizuje w Pakistanie program Naya Aghaaz prowadząc szkolenia zawodowe dla niepełnosprawnych kobiet ze środowisk nieuprzywilejowanych. Dzięki tym szkoleniom, kobiety mogą znaleźć zatrudnienie i podnieść jakość życia.

Wielka Brytania: L'Oréal w Wielkiej Brytanii i Irlandii prowadzi kampanię edukacyjną #BeatTheStigma, która ma na celu podniesienie świadomości na temat chorób i problemów psychicznych w miejscu pracy. Aby oswoić ten temat, przełamać tabu i wesprzeć pracowników z problemami natury psychicznej, realizowane są warsztaty i szkolenia dla osób mogących udzielić pomocy: Mental Health First Aiders.

Płeć, pochodzenie społeczne,uwarunkowania ekonomiczne

Portugalia: L'Oréal w partnerstwie z fundacją Girl Move oferuje miesięczne staże dla młodych kobiet - imigrantek z Mozambiku. Celem programu stażowego jest rozwój umiejętności przywódczych, podniesienie kompetencji biznesowych i wspieranie przedsiębiorczości. Mentorzy skupiają się na integracji, rozwoju stażystek, wspierają różnorodność i walczą z wykluczeniem społecznym.

Pochodzenie społeczne, uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe

Brazylia: L'Oréal wspiera rozwój startupów społecznych poprzez program mentoringowy. Wolontariusze będący pracownikami L'Oréal, wspólnie z pracownikami socjalnymi opracowują plany strategiczne i modele biznesowe.

Niemcy: L'Oréal w Niemczech uruchomił 6-miesięczny projekt stażowy INTERNgration, którym objęte są młode osoby ze środowisk uchodźców. Projekt ten realizowany jest z organizacjami rządowymi oraz innymi firmami i organizacjami wspierającymi uchodźców w Niemczech. Od uruchomienia programu w 2017 roku, L'Oréal Niemcy zintegrował ze swoimi zespołami 10. uchodźców.

LGBTI

Stany Zjednoczone Ameryki: L'Oréal angażuje się w działania mające na celu wspieranie i otwieranie się na mniejszościowe społeczności. W wyniku tych działań, w 2017 roku powstała grupa pracowników LGBTQI: [email protected]'Oréal. Amerykański oddział firmy został nagrodzony tytułem "Najlepsze Miejsce Pracy dla Pracowników LGBTQ" i uzyskał 100 punktów w rankingu Human Rights Campaign Corporate Equity Index.

Meksyk: L'Oréal w Meksyku realizuje projekt FREE TO BE tworząc przyjazne i bezpieczne miejsce pracy dla osób LGBTI. Grupa pracowników LGBTI działa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym m. in. biorąc udział w Pride Parade.