Jako światowy lider w branży kosmetycznej, koncern L’Oréal prowadzi działalność w 140 krajach. Wdrażając inicjatywy wspierania różnorodności w społecznosciach, w których członkowie naszych zespołów żyją i pracują, pozwala nam jeszcze bardziej otworzyć się na różnorodność na całym świecie.

Płeć

Portugalia: L’Oréal w Portugalii zainicjował współpracę z Girls Move, fundacją mającą dwa zasadnicze cele: działanie na rzecz pełnych praw dziewcząt w Mozambiku i szkolenie naszych pracowników jako mentorów.

Francja: Paryski oddział L'Oréal jest od 2015 r. partnerem i sponsorem forum Elle Active. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Magazynu Elle. Dąży do wzmocnienia pozycji kobiet w miejscu pracy oraz stworzenie zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Wydazenia odbywają się corocznie w Paryżu, Lyonie i Bordeaux.

Niepełnosprawność

Chiny: L’Oréal w Chinach zainicjował wspólnie z wiodącym chińskim detalistą internetowym JD.com program szkoleniowy "Inclusive Beauty" mający na celu wyposażenie osób niepełnosprawnych w umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sklepach internetowych.

Indie: L’Oréal w Indiach wdrożył inicjatywę R.I.D.E (Recruitment Initiative for Disabled Enablement). Audyty dostępności i warsztaty zwiększające świadomość ułatwiają firmie zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w dziale finansowym i operacyjnym oraz kadrach. Obejrzyj film

Brazylia: L’Oréal w Brazylii koncentruje się na ułatwianiu cyfrowego dostępu i nawigacji wszystkim, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Inicjatywa została zainicjowana w 2015 r. wdrożeniem Voz da Beleza, pierwszego portalu w stu procentach dostępnego dla konsumentów. Odwiedź stronę

Pochodzenie etniczne i społeczne

Holandia: L’Oréal w Holandii jest partnerem ECHO w programie mentorskim Everybody Has Talent, tworzącym platformę wymiany pomiędzy studentami wywodzącymi się z różnych kultur, a pracownikami L’Oréal (http://echo-net.nl). Program ma na celu zwiększenie świadomości, umożliwienie korzystania z coachingu i poszerzanie horyzontów zawodowych.

Pakistan: Pakistańska filia L’Oréal we współpracy z iCARE przeszkoliła dziesięcioro młodych ludzi z zagrożonych społeczności pod kątem pracy w salonach fryzjerskich.

USA: L’Oréal USA jest członkiem CEO Action for Diversity & Inclusion™, rosnącej koalicji 250 CEO zobowiązujących się wspierać różnorodność i integrację w swoich organizacjach.