WYNIKI

 • 4,92 mld EUR zysk operacyjny
 • + 8,5% wzrost dywidendy na akcję
 • + 6,5% zysk na akcję w 2018 r.

TALENTY

 • 1. spółka w Europie pod względem równości płci według rankingu Equileap
 • Top 10 L’Oréal plasuje się w pierwszej dziesiątce Thomson Reuters Diversity and Inclusion Index, liście 100 najbardziej zróżnicowanych przedsiębiorstw na świecie walczących z dyskryminacją.
 • 1. program akcji pracowniczych
 • 22.000 pracowników wzięło udział w szkoleniach w zakresie technologii cyfrowych w ramach programu podwyższania kwalifikacji

Program "Dzielenie się pięknem ze wszystkimi" i jego WYNIKI za 2018 rok

 • 79% nowych produktów w 2018 r. ma ulepszony profil środowiskowy lub społeczny¹
 • -77% redukcja emisji dwutlenku węgla w ujęciu bezwzględnym w fabrykach i centrach dystrybucyjnych od 2005 r.
 • -48% ograniczenie zużycia wody od 2005 r.
 • -37% ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów od 2005 r.
 • 3A rating według organizacji CDP² w kategorii redukcji emisji dwutlenku węgla, zrównoważonego zarządzania zużyciem wody i ochrony lasów w łańcuchu dostaw


 

 • 88% marek zostało poddanych ocenie pod kątem wpływu środowiskowego i społecznego
 • 63.584 osób ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej uzyskało dostęp do zatrudnienia
 • 83% strategicznych dostawców³ Grupy zostało poddanych ocenie i wyselekcjonowanych pod kątem działalności prośrodowiskowej i prospołecznej

 • 96% stałych pracowników Grupy jest objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie zgodnym z najlepszymi praktykami obowiązującymi w ich kraju zamieszkania⁴


 •  
 • ¹Nowe produkty, tzn. dla których opracowano nowe receptury i które weszły do produkcji po raz pierwszy w fabrykach Grupy, oraz produkty, których opakowania zostały zmodyfikowane lub odświeżone w 2018 roku

  ²CDP (Carbon Disclosure Project) jest międzynarodową organizacją, która ocenia działania firm w zakresie ochrony środowiska.


 •  
 • ³Strategiczni dostawcy to dostawcy generujący dla Grupy znaczną wartość dodaną poprzez ich trwały wkład w realizację strategii L’Oréal ze względu na ich wagę, innowacje, koordynację działań strategicznych i rozwój geograficzny.

  ⁴Odpowiada to 100% pracowników objętych programem Share & Care L’Oréal (osoby na stałe zatrudnione w Grupie, z wyłączeniem w niektórych krajach pracowników zatrudnionych na niepełny etat <21 godzin tygodniowo, konsultantów i pracowników butików, co wynika z faktu, że integracja ostatnich przejęć i nowych podmiotów zależnych ma charakter stopniowy). •  

TECHNOLOGIE CYFROWE

 • 1,2 mld odwiedzin na naszych stronach internetowych¹
 • 350 mln obserwujących w ramach naszych kanałów społecznościowych²

UDZIAŁ KANAŁÓW CYFROWYCH W SPRZEDAŻY

 • 3 mld EUR wartość sprzedaży internetowej
 • 11% wartość skonsolidowanej sprzedaży internetowej - drugi "kraj" L’Oréal¹
 • +40,6% wzrost 'like-for-like' sprzedaży internetowej w 2018 r.
 • ¹Źródło: dane analityczne Google - klienci L'Oréal.

  ²Źródło: dane na temat ogólnoświatowych sieci społecznościowych. •  
 • ¹Sprzedaż poprzez strony internetowe naszych marek + szacunkowa sprzedaż osiągnięta przez nasze marki odpowiadająca zbytowi poprzez strony naszych sprzedawców detalicznych (dane niezweryfikowane).

  ²Analogiczne: oparte na porównywalnej strukturze i identycznych stopach wymiany. •  

BADANIA

 • 505 wnioski patentowe złożone w 2018 r.
 • 914 mln EUR wartość inwestycji w badania i innowacje
 • 21 centrów badawczych w ramach 6 ośrodków regionalnych, 3 globalne centra w Europie
 • 14 centrów ewaluacyjnych

PRODUKCJA

 • 40 obiektów produkcyjnych
 • 38 placówek neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w 2018 r., w tym 12 fabryk
 • 100 średnia liczba przeprowadzonych procedur weryfikacji jakości w ramach każdego projektu

Źródło: Raport Roczny za 2018 r., kliknij żeby uzyskać dostęp do pełnej wersji online..