Światowy program promocji kobiet ze świata nauki i ich karier naukowych

Utworzone w 1998 r. partnerstwo L’Oréal-UNESCO jest długoterminowym zaangażowaniem w promocję kobiet – naukowców i w zachęcanie ich do podejmowania pracy naukowej. Program Dla Kobiet i Nauki stopniowo rozwijał się w skali międzynarodowej i obecnie obejmuje międzynarodowe, krajowe i regionalne stypendia badawcze, jednocząc grupę ponad 1300 badaczek ze 106 różnych państw świata.

W ciągu ostatnich 15 lat Nagroda L’Oréal-UNESCO for Women in Science została przyznana bardzo zróżnicowanemu gronu kobiet-naukowców. Łącznie otrzymało ją 77 kobiet, których prace obejmują cały wachlarz dziedzin nauki, od leczenia chorób po ochronę środowiska. Co roku kreatywność kobiet – naukowców i znaczenie ich odkryć nieustannie przyczyniają się do lepszego zrozumienia świata, w którym żyjemy i do jego poprawy.

Uważamy, ze bez nauki nie ma piękna, a nauka potrzebuje kobiet. Dlatego wpieramy kobiety zajmujące się nauką na całym świecie i każdego roku fundujemy dla nich stypendia.

W polskiej edycji konkursu „Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego”  do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek.

> Oficjalna strona konkursu For Women in Science