Dla Grupy L'Oréal sposób postępowania jest równie ważny, jak i jej wyniki i jakość produktów. L’Oréal to firma odpowiedzialna społecznie. Od 5 lat prowadzimy program Citizen Day, w ramach którego wspieramy lokalne społeczności warszawskiej Białołęki i Pruszkowa. Raz w roku, wolontariusze z L'Oréal Polska wstają od biurek i komputerów i wyruszają w teren. Poprzez udział w różnych pracach społecznych pomagają okolicznym mieszkańcom.
 
Nasze tegoroczne działania obejmowały: pomoc dzieciom i seniorom, remont mieszkania, honorowe oddawanie krwi oraz sprzątanie terenów zielonych.