TWOJE PYTANIA DOTYCZĄCE TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

L’Oréal na całym świecie zaprzestał przeprowadzania testów na zwierzętach swoich produktów lub ich składników.  Nie zleca również wykonania takich testów innym. Moglibyśmy odstąpić od tej reguły jedynie na żądanie władz danego kraju, które wymagały by tego ze względów bezpieczeństwa lub prawnych.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

P: Co oznacza stwierdzenie „Moglibyśmy odstąpić od tej reguły jedynie na żądanie władz danego kraju, które wymagały by tego ze względów bezpieczeństwa lub prawnych„?

O: L’Oréal nie przeprowadza testów na zwierzętach, chyba że jest to wymagane przez władze danego kraju. Lokalne władze mogą na przykład narzucić obowiązek sprawdzenia bezpieczeństwa stosowania jakiegoś składnika na zwierzętach. W takim wypadku, L’Oréal zastosowałby metody alternatywne do testów na zwierzętach, jeśli tylko byłoby to możliwe. Niestety  niektórych badań oceniających bezpieczeństwo do tej pory nie udało się zastąpić innymi metodami niż testy na zwierzętach (tak jak np. ocena potencjału składnika do wywołania alergii skórnej). Dział Badań L’Oréal wciąż rozwija nowe metody alternatywne dla tych testów. Wkład L’Oréal w większość zatwierdzonych obecnie w przemyśle kosmetycznym alternatywnych rozwiązań jest ogromny- zwłaszcza w zakresie zastosowania modeli sztucznej skóry.

P: Jeżeli władze wymagają przeprowadzania testów, dlaczego nie wybieracie alternatywnych metod?

O: Producent kosmetyków musi mieć możliwość sprawdzania, czy istnieje potencjalne niepożądane działanie stosowania jego produktu. L’Oréal zrezygnował  z przeprowadzania testów składników na zwierzętach, bazując na istniejących już danych dotyczących bezpieczeństwa oraz opracowując metody przewidywania oceny ich  bezpieczeństwa. Niestety dla niektórych aspektów bezpieczeństwa  testy na zwierzętach są dziś wciąż jedynym sposobem pełnej oceny bezpieczeństwa składnika.  Dotyczy to nie tylko kosmetyków ale również leków, artykułów spożywczych i innych produktów .

P: Czy na swoich produktach umieścicie symbol „bez okrucieństwa”?

O: Uważamy, że symbol „bez okrucieństwa”, jaki widnieje na niektórych dostępnych na rynku produktach, nie jest jednoznaczny. Tak naprawdę wszystkie istniejące składniki kosmetyków w którymś momencie były testowane lub opierają się na testach na zwierzętach. Od  30 lat L’Oréal angażuje się w dziedzinę badań i innowacji, co pozwoliło mu na zaprzestanie testowania wszystkich swoich produktów czy składników na zwierzętach. Uważamy, że symbol ten nie odzwierciedla tych wysiłków, tym bardziej że wszystkie bez wyjątku produkty na rynku bazują na danych dotyczących bezpieczeństwa, które pierwotnie opracowano przy pomocy testów na zwierzętach.

P: A co z Chinami?

O: L’Oréal chce oferować chińskim konsumentom taki sam wybór produktów, jak w innych krajach. Jednakże władze lokalne Chin poddają testom na zwierzętach we własnych ośrodkach, wszystkie produkty kosmetyczne trafiające na ten  rynek. Uważamy, że testy te nie są potrzebne, ale nie możemy im zapobiec. Ściśle współpracujemy z różnymi organami regulacyjnymi Chin, by zmienić ramy prawne dotyczące produktów kosmetycznych, w zakresie testów na zwierzętach. Chcemy uzyskać zgodę na stosowanie również w Chinach metod alternatywnych akceptowanych obecnie w wielu innych krajach. W listopadzie 2013 roku L’Oréal przyczynił się do przeprowadzenia w Chinach pierwszej fazy akceptacji alternatywnej metody oceny podrażnienia skóry.

P: Jaka jest polityka grupy w Europie od wprowadzenia Europejskiego Zakazu Testowania?

O: L’Oréal działa zgodnie z prawem UE . Od 11 marca 2013 roku  nie wprowadza na rynek europejski gotowych produktów ze składnikami, które po tej dacie testowano na zwierzętach dla celów kosmetycznych .Warto podkreślić że testowanie gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach nie jest prowadzone w UE już od 2004 roku. 

 

PRZYDATNE LICZBY:

  • Przez ostatnie 30 lat L’Oréal zainwestował 900 milionów euro w prowadzone na skalę międzynarodową badania nad rozwojem metod alternatywnych, ośrodki produkcji zrekonstruowanej skóry oraz modeli tkanek.
  • L’Oréal zatrudnia ponad 100 naukowców, którzy zajmują się oceną bezpieczeństwa bez stosowania testów na zwierzętach.
  • Każdego roku L’Oréal sprzedaje ponad 6 miliardów produktów , a żaden z nich nie był poddawany jakimkolwiek testom na zwierzętach. - wszystkie składniki dla L’Oréal testowane są na modelach skóry zrekonstruowanej.
  • L’Oréal co roku inwestuje 30 milionów w ramach badań nad wczesną oceną:

* Ośrodek Wczesnej Oceny (w Gerland we Francji) produkuje 130 tys. modeli skóry zrekonstruowanej rocznie

* Zakład w Pudong (Chiny) produkuje blisko 30 tys. modeli skóry