L’Oréal z przyjemnością wita na swojej stronie internetowej. Chcemy zaprezentować naszą działalność szerokiemu gronu odbiorców. Filie i oddziały L’Oréal znajdują się w każdym kraju podanym w sekcji „L’Oréal na świecie“. Udostępniają one informacje o produktach sprzedawanych w danym kraju, a także mogą wskazać miejsce, w którym można dostać poszukiwany produkt.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa kilka istotnych informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

DANE OSOBOWE

Podczas wizyty na stronie mogą zostać Państwo poproszeni o podanie nam wybranych danych osobowych, które będą nam potrzebne w celu wysłania Państwu określonych informacji albo umożliwienia Państwu uczestnictwa w organizowanych przez nas akcjach marketingowych.

Szanując prywatność użytkowników naszej strony, informujemy, iż powierzenie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach warunkuje możliwość skorzystania z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów. Powierzone nam dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone. Będziemy je przetwarzać wyłącznie dla wyżej wskazanych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi współpracujemy w ramach realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz za pośrednictwem naszych serwisów. Jednocześnie zapewniamy Państwa, iż od wszystkich podmiotów współpracujących z nami wymagamy spełnienia wymogów ochrony danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Mogą Państwo również zgłaszać do nas wszelkie inne uwagi związane z przetwarzaniem Państwa danych.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt listowny na adres:
L'Oréal Polska Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
z dopiskiem „dane osobowe”

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane ze stroną:

Korzystanie przez Państwa z dostępu do strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniżej wskazane warunki użytkowania strony, jak również z zobowiązaniem do przestrzegania tych warunków. 

Uprawnionymi do zawartości strony są L'Oréal Polska oraz osoby trzecie, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich praw w takiej formie przez L'Oréal Polska. Strona oraz jej poszczególne elementy (m.in. znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, ilustracje, teksty, filmy video) podlegają ochronie prawnej i mogą być przez Państwa wykorzystywane wyłącznie na własny i niekomercyjny użytek. 

Jakiekolwiek inne wykorzystywanie części lub całości strony bądź któregokolwiek ze współtworzących ją elementów bez wyraźnej zgody L'Oréal Polska, w tym m.in. kopiowanie lub modyfikowanie na dowolnym nośniku i w jakiejkolwiek formie oraz w celach innych niż wymienione, zwłaszcza komercyjnych, stanowi naruszenie praw L'Oréal Polska lub praw osób trzecich i jest zabronione. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani kopiowaniem elementów zamieszczonych na naszej stronie, prosimy o kontakt listowny na adres podany powyżej.

 

WYKORZYSTANIE ZAWARTOŚCI STRONY

L'Oréal Polska podejmuje wszelkie starania, aby za pomocą tej strony dostarczać Państwu rzetelnych, wiarygodnych i wyczerpujących informacji. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie informacje zamieszczone na stronie będą zawsze w pełni precyzyjne i aktualne. 

L'Oréal Polska dąży do zapewnienia i utrzymania ciągłego dostępu do strony. Dostęp do strony może jednak zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. L'Oréal Polska nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia i ich ewentualne konsekwencje dla użytkowników. 

L'Oréal Polska nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem z tej strony, w tym nieścisłościami czy brakiem danych dostępnych na stronie, zakłóceniami i błędami w działaniu strony, oprogramowaniem lub wirusami, ani też za szkody wynikające z bezprawnych zmian dokonanych w tychże danych przez osoby trzecie. Wszelkie problemy i awarie związane z korzystaniem ze strony należy zgłaszać na adres korespondencyjny podany powyżej.