Wraz z działami biznesowymi pracownicy Działu Finansów i Działu Kontrolingu biorą udział w osiąganiu wyników finansowych, a także wpływają na dynamikę wzrostu firmy.

Przyczyniają się oni do rozwoju Grupy. Ich zadaniem jest udział w rozwoju L’Oréal poprzez spełnianie standardów i stosowanie zasad właściwej praktyki kontrolingu, ochronę aktywów Grupy oraz zapewnienie doradztwa i doświadczenia, tak aby najlepiej wykorzystać zasoby finansowe.
 
Na całym świecie ponad dwa tysiące pracowników pracuje w zespołach zajmujących się kontrolingiem, księgowością, podatkami, przepływami pieniężnymi i wewnętrznymi audytami. Mają oni dostęp do wielu różnych stanowisk i współpracują z zarządem, pełniąc funkcję wysoce cenionego doradcy. Codziennie stawiają czoła wyzwaniom, rozwijając długotrwałe strategie i gwarantując najlepsze rezultaty. Dział Finansów i Dział Kontrolingu ściśle współpracują z działami biznesowymi, którym zapewniają precyzyjne informacje, pozwalające tworzyć odpowiednie prognozy i zalecenia.