Rozwijaj swoją karierę: Profesjonalna kariera wymaga długotrwałego wysiłku i planowania, dlatego w L’Oréal stworzyliśmy skuteczny program rozwoju kariery, dzięki któremu każdy z łatwością może sam pokierować swoją drogą zawodową.

 
BĄDŹ PROAKTYWNY
Świat wciąż pędzi. Aby odnieść sukces, należy działać szybko, mieć inicjatywę, brać odpowiedzialność za swoje decyzje, być niezależnym, zdobywać coraz nowsze doświadczenia oraz wykorzystywać istniejące możliwości. Oferujemy Ci narzędzia, które będą wspierać Twoje postępy. Wiemy, że karierę trzeba kreować w sposób systematyczny i długotrwały, dlatego każdy z naszych pracowników ma aktywny wpływ na tworzenie własnej drogi zawodowej.

PRZEJRZYSTE I PROSTE NARZĘDZIA
Opracowaliśmy skuteczny program rozwoju kariery, oparty na systemie okresowej oceny pracowniczej, który umożliwia rozwijanie Twojego potencjału i zdobywanie doświadczenia w codziennej pracy. Rola każdej osoby zaangażowanej w ten proces – od pracownika, przez bezpośredniego przełożonego, po zespół HR – jest od początku jasno określona. Korzystamy zarówno z globalnych rozwiązań Grupy L’Oréal, jak i lokalnych narzędzi dostosowanych do polskich potrzeb.
 

TWÓJ WŁASNY ROZWÓJ 
Uważamy, że istnieje wiele metod rozwoju Twojej kariery.

  • Doświadczenie

Praca nad nową kategorią produktów lub nową marką, realizacja nowych projektów w różnorodnych obszarach, zmiana stanowiska, praca z nowymi kanałami dystrybucji, odkrywanie nowych rynków dzięki międzynarodowej mobilności, branie udziału w złożonych, międzynarodowych projektach oraz kierowanie zespołami. Każde doświadczenie to nowe informacje, które wspierają Twój rozwój. 

  • Edukacja

Zdobywanie nowej wiedzy przez udział w warsztatach, konferencjach, korzystanie z globalnej platformy My Learning i przede wszystkim wykorzystywanie tych umiejętności w bezpiecznym otoczeniu – to nasz sposób na rozwój Twojego potencjału.

  • Nawiązywanie kontaktów

Budowanie relacji ze współpracownikami z różnych działów oraz krajów, a także korzystanie z ich porad i doświadczeń wzbogaci Twoje doświadczenie. W L’Oréal oferujemy program coachingu i mentoringu, dzięki którym pracownicy mogą w każdym momencie kariery przeanalizować swoje możliwości i na nowo określić swoje cele.

 

> Posłuchaj opinii o możliwościach ścieżki kariery w L’Oréal