Bądź odpowiednio wynagrodzony: w L’Oréal każdy pracownik jest szanowany i nagradzany za swoje wysiłki oraz wkład w wyniki firmy. Podejście to ma źródło w spójnej polityce wynagrodzeń, stosowanej na całym świecie.

Nawiązując do swojej misji i wyznawanych wartości, L’Oréal docenia wysiłki każdego pracownika i nagradza jego wkład w rozwój firmy. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia i międzynarodowy program dzielenia się zyskami, a także wyjątkowe benefity. Polityka ta dotyczy wszystkich pracowników. Jest jednak wdrażana w różny sposób w zależności od lokalnych przepisów prawnych, kultury i praktyk.
 

KONKURENCYJNE WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie jest dopasowywane do aktualnej sytuacji na rynku, indywidualnych wyników, stanowiska, kwalifikacji i doświadczenia. Lokalne struktury wynagrodzeń są poddawane regularnej ocenie nie tylko w odniesieniu do rynku zewnętrznego, lecz także w odniesieniu do wewnętrznych poziomów wynagrodzeń, umiejętności i doświadczenia pracownika.

WYNAGRADZANIE NA PODSTAWIE WYNIKÓW
L’Oréal jest zorientowany na wynik. Takie podejście odzwierciedla nasza polityka wynagradzania . Przyznajemy premie w nagrodę za wyniki uzyskane przez pracownika dzięki jego zaangażowaniu, a także wyniki zespołu, marki lub działu. System ten jest stosowany w każdym kraju, w którym L’Oréal prowadzi swoją działalność. Grupa wdrożyła również program znany jako WPS – międzynarodowe dzielenie się zyskami, który daje pracownikom możliwość korzystania z sukcesów firmy w ich kraju. L’Oréal inwestuje w długoterminową ochronę swoich pracowników, oferując im programy świadczeń (w tym programy emerytalne, zdrowotne, ubezpieczenia na wypadek śmierci czy niepełnosprawności) i inne dodatkowe świadczenia, odpowiadające przepisom prawnym i praktykom każdego kraju jako uzupełnienie obowiązkowych świadczeń.